Περί Παρθενώνος και της αμφισβητούμενης ονομασίας αυτού-Απαντητική πραγματεία στους αντιφρονούντες

Share Button

Το κατωτέρο απαντητικό άρθρο από τον συγγραφέα ελληνιστή και Δρ. του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Γρηγόριο Καλογερόπουλο συντασσόμενο στην γαλλική και αγγλική γλώσσα δημοσιευόμενο στην διαδικτυακή/ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Θεσπρωτικός Παλμός απευθύνεται κυρίως στους ξένους αναγνώστες.

*Γράφει ο Γρηγόρης Καλογερόπουλος

LE PARTHENON D’ATHENES PENDANT SA CONSTRUCTION 447-432 av. J.C. PORTAIT CE MEME NOM SOIT « LE PARTHENON »

Les preuves irréfutables historiques et par voie  étymologique

THE PARTHENON OF ATHENS DURING HIS CONSTRUCTION 447-432 B.C.,HAS HAD THE SAME NAME NAMELY « THE PARTHENON »

The incontestable historical and literary proof  and by                    etymological way.

(This  historical essay is indirectly a reply  to the  Dutch Archeologist Mr Janric van Rookhujzen  for his published but unfounded personal hypothesis on the same theme, supporting that this name “the Parthenon” has had given after centuries, during the roman periode of Greece)

L étymologie  comme son nom l’indique, est la science qui cherche à expliquer la véritable signification  des mots par leur  racine. C’est un privilège de la langue grecque.

Le mot   étymologie se  compose de l’adjectif  έτυμος-η-ον,soit vrai, réel, véritable, et du verbe λέγω  soit dire ; parler  ou de sοn  dérivé  λόγος :

Revenons  maintenant à l’étymologie du mot Parthénon se référant à la Déesse Athéna  la protectrice d’Athènes.      Mais avant cela brièvement son histoire

PREMIER TEMPLE DEDIE A LA DEESSE ATHENA

Un premier temple dédié  à la déesse Athéna  par les athéniens a eu lieu avant la fameuse Guerre de Troie(vers 1200 av. J.C) cité par Homère dans son Iliade Chant II vers  549.

Quand les mortels commencèrent à s’organiser en communautés les dieux décidèrent de se partager les villes et les régions qui se développaient ,de manière que chacun reçut des honneurs particuliers des dites villes en échange de sa protection. La déesse Athéna et le dieu Poséidon se disputant la  possession d’Athènes, le dieu des dieux Zeus décida d’attribuer la ville à celui des deux qui apporterait aux hommes le don le plus précieux. Frappant le rocher de son trident, Poseidon  fit surgir la mer sur l’Acropole, selon d’autres sources il fit surgir un cheval. Quant à la déesse Athéna elle offrit à la ville l’ olivier et remporta la mise :Ainsi la ville  se nomma Athènes et les Athéniens lui dédièrent le premier temple.

La déesse Athéna ayant plusieurs surnoms  à travers les siècles  comme par exemple :

Γλαυκώπις  La déesse ayant des grands yeux comme la chouette.

Πολιάς  Polias la déesse de  la ville

Πρόμαχος  Promachos celle qui combat au premier  rang, la combattantet

Νίκη  Niké déesse de la victoire

Παλλάς Pallas puissante protectrice

Εργάνη La travailleuse  ainsi que bien d’autres. .Il faut donc supposer qu’ à ce nom fut  dédié ce premier temple dont nous parle Homère  dans son Iliade  Chant II vers 549.

Homère  dans l’ Iliade chant II nous cite  les villes de la Grèce  qui ont envoyé des bateaux   à la guerre de Troie dont Athènes .

Homère ayant  vécu vers 850 av J.C., ce temple  que  nous cite Homère, dans tous les cas, devait  être construit     bien avant cette date de 850 av. J.C.

Ci après sa source Iliade II,549:

« Οί δ  άρ Αθήνας  είχον ευκτίμητον προλίεθρον

δήμον Ερεχθήος μεγαλήτοτος, όν ποτ  Αθήνη

θρέψε Διός θυγάτηρ ,τέκε δέ ζείδωρος  άρουρα

καδ δ  έν Αθήνης είσεν εώ εν πίονι νηώ »

                Εn français :

« Ensuite ceux d’Athènes,la belle cité, peuple

d’Erechthée  au grand cœur,Erechthée,enfant de la

glèbe  féconde, qu’Athéné, fille de Zeus,jadis éleva

puis installa à Athènes  dans son riche sancuaire »

                        In english

“And they that held Athens,the well-built citadel

the land of great-hearted Erechtheus,whom  of old

Athene,daughter of Zeus ,fostered,when the earth,

the giver of grain, had borne  him,and she made him

to dwell in Athens  in her own rich sanctuary”;

 

L’ETYMOLOGIE DU MOT Παρθένος-Parthenos

Revenons  maintenant  à l’étymologie du nom Parthénon se référant à la déesse Athéna  la protectrice  d’Athènes  qui est relié sans aucun doute au nom παρθένος,  vierge:

Le mot παρθένος ,vierge  est cité pour la première fois  dans l’-Iliade d’Homère  deux  fois :

           Chant II, 514

« Παρθένος αιδοίη

La noble vierge  (en frans)

The honourd maiden (in english)”

          Chant XXI,I 157

«  Ού μέν πώς  νύν έστιν από δρυός ούδ από πέτρης

τω οαριζέμεναι ά τέ παρθένος  ηιθεός τε , παρθένος ηιθεός  τ  οαρίζετον αλλήλοιεν.

              En français

Non, non, ce n’est pas l’heure de remonter au chène et au rocher ,et de deviser tendrement comme jeune  homme et jeune fille –comme jeune homme et jeune fille tendrement devisent ensemble.

                In english

In no wise way I now from oak-tree or from rock hold dalliance with him,even as youth and maiden—youth and maiden!—hold dalliance one with the other.”

Le professeur   EMILE BOISACQ dans son DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE DE LA LANGUE GRECQUE ETUDIEE DANS SES RAPPORTS AVEC LES AUTRES LANGUES INDO-EUROPEENNES en 1938, nous donne la première signification étymologique du nom παρθένος(vierge) soit :  (παρθένος vierge, jeune fille.Brugman Ber. y voit un composé παρ-θένος ayant eu le sens de gonflement des formes corporelles, plénitude et épanouissement physique, i.-e –gyhen* être gonflé, être copieux, attesté par gr.  ευθένεια , voy s.v. p 294)

Pour plus de détails soit sur  les citations du mot παρθένος –vierge  par les différents Auteurs de l’antiquité à travers les siècles voir THESAURUS GRAECAE LINGUAE  par HENRICO STEPHANO  cinquième édition en 1829 étant la plus complète recençant 76 millions de mots au  total.

LE NOM  Παρθενών-Parthénon N’AVAIT PAS DE SINGULIER (nombre) AVANT 447 av.J.C.

α)

Aeschyle

Le grand poète tragique de l’antiquité  Aeschyle 525-456 av J.C.  dans son oeuvre  Promethé Enchainé   relatant les amours du Dieu Zeus avec la fille   Io  vers 646, nous présente dans son texte  une phrase au pluriel (παρθενώνας τούς εμούς) traduit  faussement par :

(sic)Ma chambre  virginale en français

(sic)My virgin bower   in english

OBSERVATION: La traduction dans la version française de l’expression   “ma chambre virginale »  au singulier, aussi bien  que dans la version anglaise « my virgin bower » sont inexactes  et erronées.: L’expression  «  ές παρθενώνας τούς εμούς » citée au pluriel dans le texte original, il faut également  mettre au pluriel les traductions, soit :  en français «dans nos appartements  virginaux » »  et en anglais«  in our virgin compartments ».

                                     b

EURIPIDE  AUSSI

La même présentation du mot en question aussi au  pluriel (παρθενώνας)  par le poète tragique de l’antiquité Euripide 483-406 av J.C.,  dans son œuvre :  Les  Pheniciennes, 89:

 

« Ω κλεινόν οίκοις Αντιγόνη θάλος πατρί

επεί σε μήτηρ  παρθενώνας εκλιπείν

μεθήκε μελάθρων ές διήρες έσχατον

                    En français

Rejeton qui fais la gloire du foyer paternel,Antigone, puisque ta mère t’a permis de quitter l’appartement des vierges pour le dernier étage  du palais

                   In english

Fair flower  of the sire’s house,Antigone

Albeit the mother sufferedthee to leave

Thy maiden-bower to view the Argive host”

 

LE NOM  Παρθενών-Parthénon CITE SUR LES PENTES DU TEMPS par les différents Auteurs de l’antiquité

(Voit THESAURUS GRAECA LINQUAE par HENRICO STEPHANO, cinquième édition en 1829 volume VII)

 

LE NOM  Παρθενών-Parthénon CITE PAR UN TEMOIN PRESQUE CONTEMPORAIN   OCULAIRE DE L’EPOQUE

Le cas irréfutable de l’ancien homme d’Etat athénien et         Orateur Démosthène né  en  384 av.J.C.

Démosthène  en grec Δημοσθένης  né à Athènes  en 384 av J.C ,mort en 322 av J.C. est un homme d’Etat athénien. Grand  adversaire de Philippe II de Macédoine il est l’un des plus grands Orateurs de l’antiquité :

L’historien Thucydide livre II,153 cite à propos de l’Acropole  « η Ακρόπολις η νύν  ούσα πόλις ήν soit L’Acropole d’aujourd’hui est vraiment la Ville »

 

Par. conséquent  le lieu de l’Acropole dans son ensemble,  était utilisé comme à la fois centre administratif et centre religieux.

Démosthène de par sa fonction  d’homme d’Etat,  sa visite à l’Acropole et au Parthénon était un devoir   presque quotidien mentionnant  nominalement le Parthénon sur l’Acropole d’Athènes .

                                    a

DANS SON DISCOURS CONTRE   ANDROTION, 13:

 

Οί τά προπύλαια  και τον παρθενώνα οικοδομήσαντες  εκείνοι και  τάλλα από των βαρβάρων ιερά κοσμήσαντες

εφ οίς  φιλοτιμούμεθα πάντες εικότως

 

Nos ancestres , qui élevèrent lesPropylées et le Parthénon et ornèrent leurs temples des  dépouilles des barbares—-motif pour nous tous d’un légitime orgueil

The men  who built the propylaea and the Parthenon, and decked our other  temles with the spoils of Asia, trophies in which we take a natual pride l

 

SON DISCOURS CONTRE TIMOCRATE

b)

Ainsi dans son  discours contre  Timocrate (κατά Τιμοκράτους ) paragraphe 184 Démosthène nous cite que parmi les monuments les plus beaux de l’Acropole sont les Propylées, nominalement   le Parthénon Παρθενών ainsi que bien d’autres soit :

 

Αφ ών  κτήματ  αθάνατ  αυτώ παρίεστι, τά μέν των έργων η μνήμη, τα δέ των αναθημάτων των επ εκείνοις σταθέντων το κάλλος, προπύλαια ταύτα,

ο παρθενών, στοαί, νεόσοικοι ούκ αμφορίσκοι δύο  ουδέ χρυσίδες τέτταρες ή τρεις.

 

Conduite qui  lui vaut aujord’hui deux biens impérissables : la renommée de ses exploits,et d’autre part la splendeur des monuments qui les comémorent : ces Propylées, le Parthénon, les portiques,l’Arsenal et non pas deux misérables amphores,ou trois ou quatre coupes d’or.

Hence the People inherits possessions that will never die ;on the one hand the memory of their achievements, on the other, the beauty of the memorials set up in their honour,—yonder Gate-houses, the Parthenon, the porticoes, the docks—not a couple of jugs,or three or four bits of gold plate..

LE NOM  Παρθενεώνα (Partheneona) AU SINGULIER (Nombre) POUR LA PREMIERE FOIS

L’Anthologie grecque, en grec ancien Ελληνική Ανθολογία ou parfois Anthologie Palatine est un recueil essentiellement des Epigrammes,  qui vont de la période classique de la Grèce à la période byzantine de la littérature grecque.

Dans l’Anthologie Palatine , Epigramme  790, on trouve une Inscription dans le temple de la déesse Arthémis (Diane) d’Ephèse cette fois , qui  était elle aussi connue avec le surnom  Παρθένος (Vierge)  comme la déesse aussi Athéna d’Athènes :

Cette Inscription sur le temple d’Artemis (παρθένος –vierge)d’ Ehphése  mentionne le terme παρθενεώνα (partheneona) et non sans raison  soit :

      ΙΧ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

                                   790

                          ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ

Τις  ποκ απ  Ολύμποιο  μετάγαγε παρθενεώνα

τον  πάρος ουρανίοις εμβεβαώτα δόμοις

ες πόλιν Ανδρόκλοιο,θοών βασίλειον Ιώνων

ταν δορίν καί Μούσαις αιπυτάταν Εφεσον

η ρα φιλαμένα, Τιτυοκτόνε, μέζον  Ολύμπου

ταν τροφόν,εν ταύτα τον σον έθεν θάλαμον

                         En français

 IX EPIGRAMMES DEMONSTRATIVES

                             790

                     D’ANTIPATER  (DE SIDON)

Qui donc  a ,de l’Olympe,transporté son habitation

virginale (partheneona) , établie jusque-là parmi les demeures

célestes dans la ville d’Androclos,la reine du pays des subtils

Ioniens ,Ephèse, que les armes comme les Muses ont portée si haut. C’est toi , meurtrière de Tityos,qui, préférant

à l’Olympe la cité qui  t’a nourrie, y as fixé ta résidence

 

                            In english

                BOOK IX  EPIGRAMS

                 790- ANTIPATER

    On the Temple of Aretemis of Ephesus

 

WHO was it that transported the maiden’s chamber

(partheneona )that once stood in the celestial

palace,from Olympus to Ephesus the city of

Androclus,the queen of the

Ionians ,swift in battle,most excellent in war and

letters? Was  it myself,slayer of Tityus,who

loving thy nurse more  than Olympus,didst set thy

chamber in her?

Le  temple d’Artémis à Ephèse(en grec Αρτεμίσιον) est dans l’Antiquité l’un des plus important sanctuaire  d’Artémis déesse de la chasse et de la nature sauvage. Il était considéré dans l’Antiquité comme la quatrième des sept Mérveulles du monde. Sa construction a débuté en 560 av J.C.  Incendié par Erostate en 356 av J.C. qui veut se rendre  célèbre en détruisant le temple,  un  second temple  a été construit immédiatement après.

Si le  nom parthénon se référait aux jeunes filles vierges d’Erechtheion comme le suppose  Monsieur Rookhuijzen  Archéologue,dans ce cas on aurait dû avoir comme nom Παρθένιον (Parthenion) ou Παρθενείον (Partheneion )

L’exemple, Γυναικών(des femmes) que cite par comparaison au mot Parthénon Monsieur Rookhuijzen n’est pas valable.

Le mot Γυναικών (des femmes)  grammaticalement  est tout simplement

le génitif du pluriel du mot  Γυνή (femme)

Pour désigner  la chambre des femmes voir Ηérodote Livre 5

( κρίσις  μεγάλη των γυναικών και φίλων σπουδαί  ισχυραί περί τούδε

Il s’élève  entre ses femmes    de grandes  contestations  pour savoir celle qu’il aimait le mieux)

on devait trouver la forme Γυναικείον (appartmement des femmes) ou Γυναικωνίτις (appartement des femmes également) voir  l’Orateur Lysias 92,28,97, ainsi que Plutarque, Morales  654)

TEMPLE L’ΗEKATOPMEDON ou HECATOMPEDOS

(En grecΝαός το  Εκατόμπεδον ή  ο Εκατόπμπεδος Νεώς)

Comme nous avons cité précédemment le premier temple  dédié à la déesse Athnéna à Athènes  était de la période homérique

Vers 580 av J.C. un second  et imposant Temple   a été érigé  sur l’Acropole d’Athènes dédié à la déesse Athéna probablement sous le nom de la déesse Athéna   Πρόμαχος Promachos (la combattante , celle qui va  la première à la bataille)( Au Musée  Archéologique National d’Athènes a été trouvé une idole de la déesse Athéna en bronze  de cette date 580 av J.C.  portant un casque  sur la tête  et aux mains  une lance et un bouclier. Ce sont les caractéristiques de la déesse Athéna Promachos)  Mais les  Athéniens par facilité désignaient  ce temple par l’appellation Hecatompedon (temple de cent pieds) Les recherches par Dorpfeld de 1885-1890  ont prouvé que ce  simple Temple de cent pieds  a été construit  entre  l’Erechtheion et l’actuel Parthénon : Par comparaison  l’actuel Parthénon  mesure :

225 pieds longueur

100 pieds largeur

 65  pieds hauteur

 

Les citations du mot Hecatompédon en tant  qu’habitation aussi bien qu’en tant que Temple de la déesse Athéna  sur  l’Acropole d’Athènes à travers les siècles..

voir Thesaurus  Graecae Linguae par Henrico Stephano cité plus haut :

 

Hecatompédon ou l’Hecatompédos qui veut dire  temple de cent pieds (du grec εκατό et πούς, au  génitif ποδός (pied) mais dans ce cas Εκατόπμοδος –Hecatopmodos nous est connu par une Inscription et par des rares vestiges  de sculptures et d’éléments architecturaux en pierre calcaire, exposés au  musée de l’Acropole d’Athènes en 1904 par l’Archéologue Allemand Wilheim Dorpfeld. Son emplacement initial doit être   presque celui de l’actuel  Parthénon.

A cette place se sont donc succédés trois temples :

L’Hecatompédon  Νεώς  vers 580-570 av J.C.,  reconstruit vers 510 av J.C . ,puis le très éphémère Pre-parthénon  Temple de 490-480.

 

Mais les  nombres dans la grammaire grecque, comme par exemple εκατό (cent) grammaticalement ne sont pas des noms propres. Unis  avec d’autres mots ils deviennent des adjectifs,comme par exemple :

Εκατόμβοιος  Celui qui dispose  de  100 animaux

Εκατόμπηχυς Longue de 100 coudes

Εκατόμπολις Pays de 100 villes

Εκατόμπυλος  Qui a 100 portes

Εκατόμποδος  d’une longueur de cent pieds

Εκατόμπεδος  d’une longueur de  cent pieds(Probablement étymologiquement la deuxième composée  par le mot

pre-homérique πεδίον, partie d’une plaine d’une certain longueur.

Ainsi  la citation de Plutarque dans la vie de Périclès paragraphe 13,4

« Τον μεν γαρ εκατόμπεδον Παρθενώνα Καλλικράτης ειργαζετο και Ικτίνος », grammaticalement le mot hécatompédon ,c’est un adjectif et sa traduction doit être celle d’  un adjectif également, soit  « Parce que le long ou le très grand Parthénon, par Callicrates  et Ictinos a été construit ». En d’autres termes traduire le mot Hécatompédon comme nom propre  ,comme le font certains, est  une  grave erreur qui change le tout.

 

QUE VEUT DIRE LE NOM PARTHENON?

Sa composition étymologique

Le nom Parthénon  étymologiquement  veut dire  le Temple qui est dédié  à la Vierge (Parthénon). Il  va  donc de soit qu’il se réfère  à la déesse Athéna la protectrice d’Athènes :

Le mot παρθένος (vierge) on le trouve aisément dans le mot Parthénon. Mais où se trouve le mot Temple ?

Voilà la question.

Le nom temple dans l’antiquité a  pris plusieurs formes.

A l’époque homérique vers 850 av J C. on trouve

la forme   Νηός

Dans le dialecte  dorique  Ναός

Dans le dialecte attique et ionique  Νεώς

(voir νεωκόρος- neocoros, gardien d’un temple (voir Xénophon d’Athènes, Anabase 5,3,6 )

 

Par observation aussi bien dans l’édition française que l’édition anglaise ci-dessus  présentées concernant l’Epigramme 790  ,on trouve le mot dans la forme   παρθενεώνα  (partheneona) et en plus au  singulier cette fois.

 

De la même façon sur le  nom  Παρθενών Parthénon sur l’Acropole d’Athènes la voyelle omega (ω) qui se trouve dans la terminaison du mot,  n’est pas une simple  addition, comme facilement on peut le  supposer.

Mais derrière la voyelle ωμέγα  se cache le mot  νεώς (temple) en dialecte attique

Ainsi le mot Παρθενών (Parthenon) d’Athènes est composé de la manière suivante,soit :

Παρθε-νεώς – Παρθε-νεών-et par contraction  Παρθενών,

Que  veut dire  étymologiquement

Temple de la déesse  vierge Athéna

 

Si le nom Parthénon se référait   aux jeunes filles vierges  d’Erechtheion comme  le suppose le prénommé  Archéologue danois ;  dans ce cas on aurait dù avoir comme nom Παρθένιον  ou Παρθενείον

L’exemple,  Γυναικών ( des femmes)  que citeMonsieur  Rookhuijzen par comparaison au nom Παρθενών –Parthénon  est inexacte.

Le mot Γυναικών  grammaticalement est tout simplement   le génitif du pluriel du mot η  Γυνή (la femme),  voir Hérodote  Livre V, 20.

«  κρίσις μεγάλη των γυναικών και φίλων σπουδαί ισχυραί περί τούδε »

« il s’élève entre ses femmmes  de grandes contestations pour savoir celle qu’il aimaιt le mieux »

Pour désigner la chambre des femmes -on devait  trouver la forme Γυναικείον (de l’appartement des femmes ) ou Γυναικωνίτις (appartement des femmes.  Voir Lysias  92,28,97, Plutarque :Morales  654 .

Les mêmes observations  s’appliquent  aussi  pour le mot Ανδρών (des hommes)

Le mot Γυναικωνίτις (de l’appartement des   femmes)  s’oppose à Ανδρωνίτις (de l’appartement des hommes). Voir Lysias  92. , Plutarque,Morales 457 ainsi que Xenophon Economique IX ;6 soit :

«και στρώματα εν γυναικωνίτιδι, στρώματα  εν ανδρωνίτιδι,υποδήματα γυνικεία,,υποδήματα ανδρεία » 

«tapis pour l’appartemen des femmes, tapis pour l’appartement des hommes, chaussures de femmes,chaussures d’hommes  » 

Par conscéquent les mots  γυναικώνανδρών// femmes-hommes n’ont aucune similitude  étymologique et grammaticale  avec la création du nom Παρθενών-Parthénon

 

De Démosthéne 384 av J.C au Géographe Strabon . en 17 ap J.C  à Plutarque 125 ap J.C., et à Pausanias 180 ap. J.C.,  le même nom « ό Παρθενών-le Parthénon »  

Précédemment  nous avons présenté les textes de Démosthéne qui, en tant qu’homme d’Etat à Athènes,  sa visite à l’Acropole et au Parthénon était presque quotidienne.

Le nom « ο Παρθενών-le Parthénon »  y est mentionné.

Pausanias historien et  géographe 110-180  ap.. J.C., dont ses témoignages  constituent un sérieux point de liaison entre la philologie classique  et l’ archéologie,  moderne concernant la description  du Temple de la déesse Athéna (Minerve en Latin) et sa Statue en or et en ivoire, cite également  que son  Temple ( de la déesse Athéna) est appelé aussi «  ό Παρθενών-le Parthénon »

1)Le témoignage de l’ancien  Géographe STRABON :

12.Είτα Ελευσίς  πολις. εν η  το της Δήμητρας ιερόν της Ελευσινίας, και ο μυστικός  σηκός, ον κατσκεύασεν Ικτίνος όχλον θεάτρου δέξασθαι δυνάμενον, ος και τον Παρθενώνα

 εποίησε τον εν ακροπόλει τη Αθηνά, Περκλέους επιστατούντος των έργων

 

  1. Ensuite vient la cité d’Eleusis où se trouve le sanctuaire de Déméter éleusinienne et l’enceinte sacrée des Mystères ; construite par Ictinos de façon à pouvoir accueillir une grande masse de spectateurs. C’est le même architecte qui réalisa en l’honneur d’Athéna ; le Parthénon de l’Acropole. Periclès avait alors la direction des travaux

 

  1. Then one comes to the city Eleusis, in which is the temple of the Eleusinian Demeter,and the mystic chapel wcich was built by Ictinos, a chapel which is large enough to admit a crowed of spectators.This Ictinos also built the Partenon on the Acropolis in honnor of Athena, Pericles superintending the work

 

2)Le témoignage  de ¨ Plutarque 46-125 ap J.C.

à deux reprises  dans son livre de vie de Démétrios et une fois  dans son Livre de vie de Périclès

. En effet en 304 av J.C. les Athéniens  ont reçu pour hôte le roi Démétrios le Poliorcéte  ainsi que sa grande suite.

Pour le complimenter  les Athéniens lui ont cédér pour demeure pendant un mois   avec ses nombreuses pallacides ,l’Οπισθόδομον  του Παρθενώνα. Dans son paragraphe 20 on trouve «τον οπισθόδομον  του Παρθενώνος υπέδειξαν  αυτώ κατάλυσιν »

L’opisthodomon était l’endroit dans le Parthénon ou on mettait le  trésor public et se trouvait  à l’opposé de l’entrée principale.  Si le Parthénon se trouvait selon les hypothéses de l’Archéologue  Janric van Rookhuijzen  au très petit en dimensions Erechtheion ; comment aurait il pu  alors contenir une si grande suite  pour demeure ?

a)

5.Τον γαρ οπισθόδομον του Παρθενώνος  απέδειξεν αυτώ κατάλυσιν κακεί δίαιταν είχε,της Αθηνάς λεγομένης υποδέχεσθαι και ξενίζειν αυτόν,ου πάνυ κόσμιον ξένον ουδέ ως παρθένω πράως επισταθμέυοντα.

 

  1. Ils lui assignèrent pour demeure l’opisthodomos du Parthènon ,où il sejourna,et l’on disait qu’Athéna l’y recevait et lui donnait l’hospitalité,mais c’était un hôte totalement dépourvu de la décence et de la discrétion convenables chez une vierge !
  2. For instance , they assigned him the rear chamber of

the Parthenon for his quarters ; and there he lived, and  there it was said that Athena received and entetained him, although he was no very orderly guest and  did not occupy his quarters with the decorum due to a virgin

                                    b)

Ο τον ενιαυτόν  συντεμών εις  μην  ένα και περί της εν τω Παρθενώνι κατασκηνώσεως.Ο την ακρόπολιν πανδοκείον υπολαβών και τας εταίρας εισαγαγών τη παρθένω

 

« Celui qui a réduit  l’année  à un seul mois ».

Il écrivit aussi au sujet de l’installation de Démétrios au Parthénon :

 « C’est lui qui fit de l’acropole une auberge et introduisit les courtisans chez la vierge. »

 

Who abridged the whole year into a single month,and with reference to the quartering of Démétrius in the Parthenon:

“Who took the acropolis for a caravansery;And introduced to the virgin goddess his courtesans

                 b)Sur la vie de Périclès

Plutarque dans son livre de vie de Pericles  paragraphe 13 nous cite : « Τον μεν ούν  εκατόμπεδον  Παρθενώνα  Καλλικράτης  ειργαζετο και Ικτίνος »,

Grammaticalement  le mot  hécatompedon (cent pieds) est un adjectif. Ainsi le mot en question Hecatompedon  il faut le traduire  aussi comme adjectif  c’est-à-dire,  le très grand en dimensions Parthénon  et non  le Parthénon qui est construit sur l’Hécatompedon (cent pieds). Par conséquent  le nom principal dans cette phrase est le Parthénon et l’adjectif qualificatif est l’ Hécatompedon (cent pieds).

 

Le témoignage du periégète  Pausanias 110-180 ap. J.C. à trois  reprises, soit  deux fois dans ans la description, de l’Attique et une fois dans la description de l’Elide

1)

Φασί γαρ μεταμελήσαι των εν Θεμοστοκέα και ως οι προσήκοντες τα οστά κομίσαιεν εκ Μαγνησίας ανελόντες.

φαίνονται δε οι παίδες  οι Θεμιστοκλέους και  κατελθόντες και γραφην ες τον Παρθενώνα αναθέντες, εν η Θθεμοστοκλής έστι γεγραμμένος.Θέας δε άξιον των εν Πειραιεί  μάλιστα Αθηνάς  έστ και Διός τέμενος.χαλκού μεν αμφότερα τα αγάλματα,έχει δε ο μεν σκήπτρον και Νίκην η δε Αθηνά δόρυ.

 

En effet les Athéniens  se repantirent, dit-on du traitement infligé à Thémistocle ;ses proches reprirent ses restes et les ramenérent de Magnesie.

C’est un fait patent : les fils de Thémostocle rentrèrent  et dédiérent au Parthénon le tableau où figure Thémistocle. Au Pirée  le sanctuaire d’Athéna et de Zeus est à voir tout particuliérement. Les  deux statues sont en bronze ;lui tient le sceptre ainsi qu’une victoire, Athéna tient une lance.

 

For it is said that the Athenians repented of their treatment of Themistocles,and that his relations took up his bones and brought  them from Magnesia. And the children of Themistocles certainly returned and sut up in the Partenon a painting,on which is a portait of Themisocles. The most noteworthy sight  in the Peiraeus is a  precinct of Athena and Zeus. Both heir I,ages are of bronze;Zeus holds a staff and a victory,Athena a spear.;i

2)

5.Ες δε  τον ναόν  ον Παρθενώνα  ονομάζουσιν, ες τούτον εσιούσιν, οπόσα  εν τοις καλουμένοις αετοίς κείται πάντα ες την Αθηνάς εχει γένεσιν, τα δε όπισθεν η Ποσειδώνος προς Αθηνάν εστιν έρις υπερ της γης.αυτό δε εκ τε ελέφαντος το άγαλμα και χρυσού  πεπεοίηται

 

  1. Quand on entre dans le temple qu’on appelle le Parthénon, tout ce qui se trouve dans le fronton,tout cela à trait à l naissance d’Athéna ; à l’arrière au contraire,c’est la dispute de Poséidon et d’Athéna pour la possession du pays. La statue de culte,elle,est d’or et d’ivoire.

 

As you enter the temple that they name the Parthenon,all the sculptures you see on what is called the pediment refer to the birth of Athena, those on the rear pediment represent the contest for the land between Athena and Poseidon.The statue itself is made of ivory and gold.

Dans la description, de l’Elide  :

Εν ακροόλει δε τη Αθηναίων την καλουμένην Παρθένον ουκ έλαιον, ύδωρ δε ες τον ελέφαντα ωφελούν έστιν.  Άτε γαρ αυχμηράς της ακροπόλεως ούσης δια το άγαν υψηλόν,το άγαλμα ελέφαντος πεποιημένον ύδωρ και δρόσον την απο ύδατος  ποθεί 

 

A l’Acropole  d’Athènes pour la statue qu’on appelle le Parthénon ,ce n’est pas l’huile, mais l’eau qui sert pour la statue d’ivoire. Comme l’acropole est sèche à cause de sa situation particulièrement élévée , la statue qui est faite en ivoire a besoin d’eau et de l’humidité que l’eau apporte.

 

On the Arhenians  Acropolis the ivory of the image they call the Maiden  is benefited , not by olive oil, but by water. For the Acropolis,owing to its great height,is overdry, so tat the image,being made of ivoty,needs water or dampness.

 

CONCLUSION

Récement et plus précisemet le 17 Décémbre 2019 nous avons

observé dans l’Internet , certains journaux (The english the Telegraph)

sous le titre  Greece’s Parthenon temple has had  the wrong name  for centuries,new research by archeologist clails, citant comme source l’American Journal of Archaeology, alors que l’American Journal of Archaeology n’avait publié à ce jour aucun article à ce propos et n’ayant même pas envoyé à ce journal susmentionné son édition même electronique le 17 Décembre 2019 (reponse à nous de AJA en date du 8 Janvier 2020), le journal  précité en utilisan les recherches  de l’archéologue  ci-dessus mentionné, annonçait solennellement que le Parthénon d’Athènes avait un faux  nom durant des siècles ( The Partheno has had  the wrong name for centuries), en ajoutant de surcroit, que ce nom a été  donné de l’époque romaine de la Grèce !

 

(A noter que la Grèce est devenue définitivement province romaine en 31 av. J.C.  lors de la bataille navale d’Action en Grèce)

(A noter aussi que l’article en question publié par l’American Journal of Archaeology avait comme titre :

 The Parthenon Treasury on the Acropolis of Athens. Author Jan Z. van Rookhuijzen et publié Vol 124 No 1 (January 2020) !

 

( A noter aussi que le Parthénon a été  constuit de 447 à 432 av.J.C.)

Ainis les sources littéraires et historiques de plusieurs Auteurs de l’Antiquité, les voies, etymologique et épigraphique, que nous avons en détail  presentées  précédemment, prouvent le contraire de ce qui a été  pompeusement annoncé.

Le Parthénon  donc, non seulement a été construit avec  ce nom de 447-432 av.J.C. , mais avec ce nom LE PARTHENON ,reste et restera pour toujours, de srcroît aujourd’hui le symbole de la paix et de la démocratie.

 

    Grégoire  CALOGEROPOULOS

                               Ecrivain Helleniste

            Dr de l’Univericité de Paris Pathéon Sorbonne

Président de l’Association Culturele Thucydide  de Syvota  en Grèce

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.