Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήµου Φιλιατών

Share Button

DIMARXEIO FILIATWNΠερίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ειδών Γαλακτοκομείου, Παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Αρτοποιείου, Κρεοπωλείου)για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήµου Φιλιατών και των Νομικών Προσώπων για το έτος 2015»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προμήθεια τροφίμων (ειδών Γαλακτοκομείου, Παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Αρτοποιείου, Κρεοπωλείου) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήµου Φιλιατών και των Νομικών Προσώπων για το έτος 2015συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.542,89 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο Διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο κτίριο του ∆ηµαρχείου Δήµου Φιλιατών την 31/08/2015 και ηµέρα Δευτέρα. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11:00 π.µ. και ώρα λήξης την 12.00 µ.µ.
Μαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συµµετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης (εκτός του Φ.Π.Α), της κατηγορίας (ή των κατηγοριών) που αφορά η προσφορά του συµµετέχοντα.
Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά µε τον διαγωνισµό µπορούν να αναζητηθούν στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου www.filiates.grκαθώς και στα γραφεία του ∆ήµου στα τηλέφωνα: 2655360181 & 166 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο Δήµαρχος

Σπυρίδων Παππάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.