Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Share Button

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας ενημερώνει τους πολίτες ότι για το χρονικό διάστημα: από 18 Απριλίου 2022 έως και 30Σεπτεμβρίου 2022 η αποκομιδή ογκωδών αστικών αποβλήτων (παλαιά έπιπλα, άχρηστες μικρές οικιακές συσκευές, στρώματα, φελιζόλ, ξύλινα κιβώτια κλπ) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στις προκαθορισμένες ημερομηνίες ανά περιοχή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Ειδικά για την Μεγάλη Εβδομάδα 18-21 Απριλίου, καθώς και την εβδομάδα
8-12 Αυγούστου θα γίνει προσπάθεια να καλυφθούν όλα τα κεντρικά σημεία του Δήμου.

Για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας αποκομιδής, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούνται οι πολίτες:

 • να εναποθέτουν τα ογκώδη απόβλητα μόνο τις δύο (2) προηγούμενες ημέρες του προγράμματος της αποκομιδής τους,
 • να τοποθετούν τα ογκώδη στους χώρους που υποδεικνύονται από τους Προέδρους των Κοινοτήτωνκαι σε περίπτωση που οι χώροι αυτοί δεν έχουν καθοριστεί, να εναποθέτουν τα ογκώδη έξω από τους κάδους και δίπλα από αυτούς, φροντίζοντας να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους,
 • να ενημερώνουν άμεσα για έκτακτες περιπτώσεις και πριν εναποθέσουν τα ογκώδη ή για ογκώδη στο κέντρο της πόλης, είτε το αρμόδιο τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626,είτε τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

Επισημαίνεται ότι η απομάκρυνση των μπαζών και λοιπών οικοδομικών υλικών προερχόμενων από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, εκσκαφές και κατεδαφίσεις ΔΕΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ σύμφωνα και με τα άρθρα 6.5.Β, 8.5 και 9.3 του εγκεκριμένου Κανονισμού Καθαριότητας. Την αποκομιδή τους, μεταφορά και διάθεση υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες και οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα απόβλητα αυτά.

Τέλος, απρόβλεπτα γεγονότα ή τεχνικά ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την τήρηση του προγράμματος αποκομιδής, θα αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατό από την Υπηρεσία κατόπιν σχετικών ενημερώσεων και ανακοινώσεων.

 

Αναλυτικά το Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών 

Ηγουμενίτσα (κέντρο πόλεως):

Μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626

ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ

 • Δευτέρα, 9 Μάιος 2022
 • Δευτέρα, 23 Μάιος 2022
 • Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2022
 • Δευτέρα, 27 Ιούνιος 2022
 • Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2022
 • Δευτέρα, 1 Αύγουστος 2022
 • Δευτέρα, 22 Αύγουστος 2022
 • Δευτέρα, 5 Σεπτέμβριος 2022
 • Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2022

ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ

 • Τετάρτη, 11 Μάιος 2022
 • Τετάρτη, 25 Μάιος 2022
 • Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2022
 • Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2022
 • Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2022
 • Τετάρτη, 3 Αύγουστος 2022
 • Τετάρτη, 24 Αύγουστος 2022
 • Τετάρτη, 7 Σεπτέμβριος 2022
 • Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2022

ΛΑΔΟΧΩΡΙ

 • Παρασκευή, 13 Μάιος 2022
 • Τετάρτη, 25 Μάιος 2022
 • Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2022
 • Τετάρτη, 29 Ιούνιος 2022
 • Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2022
 • Τετάρτη, 3 Αύγουστος 2022
 • Παρασκευή, 26 Αύγουστος 2022
 • Τετάρτη, 7 Σεπτέμβριος 2022
 • Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2022

ΜΑΥΡΟΥΔΙ

 • Τρίτη, 17 Μάιος 2022
 • Τρίτη, 21 Ιούνιος 2022
 • Τρίτη, 26 Ιούλιος 2022
 • Τρίτη, 30 Αύγουστος 2022

ΚΑΣΤΡΙ – ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ

 • Τετάρτη, 18 Μάιος 2022
 • Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2022
 • Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2022
 • Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022

Δ.Ε. ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ

 • Παρασκευή, 20 Μάιος 2022
 • Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2022
 • Παρασκευή, 29 Ιούλιος 2022
 • Παρασκευή, 2 Σεπτέμβριος 2022

ΠΛΑΤΑΡΙΑ

 • Τρίτη, 19 Απρίλιος 2022
 • Παρασκευή, 27 Μάιος 2022
 • Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
 • Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2022
 • Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
 • Παρασκευή, 5 Αύγουστος 2022
 • Δευτέρα, 22 Αύγουστος 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
 • Παρασκευή, 9 Σεπτέμβριος 2022

ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ – ΣΚΟΡΠΙΩΝΑ

 • Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2022
 • Τρίτη, 31 Μάιος 2022
 • Τρίτη, 5 Ιούλιος 2022
 • Τρίτη, 9 Αύγουστος 2022
 • Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2022

ΣΥΒΟΤΑ

 • Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2022
 • Πέμπτη, 2 Ιούνιος 2022
 • Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
 • Πέμπτη, 7 Ιούλιος 2022
 • Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
 • Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2022
 • Παρασκευή, 26 Αύγουστος 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
 • Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2022

ΠΕΡΔΙΚΑ

 • Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2022
 • Δευτέρα, 6 Ιούνιος 2022
 • Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
 • Δευτέρα, 11 Ιούλιος 2022
 • Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
 • Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2022
 • Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)
 • Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2022

Δ.Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ

 • Τετάρτη, 4 Μάιος 2022
 • Τετάρτη, 8 Ιούνιος 2022
 • Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2022
 • Τετάρτη, 17 Αύγουστος 2022
 • Τετάρτη, 21 Σεπτέμβριος 2022

ΚΑΡΤΕΡΙ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ-ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ

 • Πέμπτη, 5 Μάιος 2022
 • Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2022
 • Πέμπτη, 14 Ιούλιος 2022
 • Πέμπτη, 18 Αύγουστος 2022
 • Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2022

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ – ΜΥΛΟΙ

 • Παρασκευή, 6 Μάιος 2022
 • Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2022
 • Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2022
 • Παρασκευή, 19 Αύγουστος 2022
 • Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2022

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *