Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων

Share Button

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας ενημερώνει τους πολίτες ότι για το χρονικό διάστημα: από 1η Οκτωβρίου 2022 έως και 15η Φεβρουαρίου 2023 η αποκομιδή ογκωδών αστικών αποβλήτων (παλαιά έπιπλα, άχρηστες μικρές οικιακές συσκευές, στρώματα, φελιζόλ, ξύλινα κιβώτια κλπ) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στις προκαθορισμένες ημερομηνίες ανά περιοχή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Ειδικά για το χρονικό διάστημα από 24-27 Οκτώβρη και 20-23/27-30 Δεκεμβρίου θα γίνει προσπάθεια να καλυφθούν όλα τα κεντρικά σημεία του Δήμου.

Για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας αποκομιδής, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούνται οι πολίτες:

 • να εναποθέτουν τα ογκώδη απόβλητα μόνο τις δύο (2) προηγούμενες ημέρεςτου προγράμματος της αποκομιδής τους,
 • να τοποθετούν τα ογκώδη στους χώρους που υποδεικνύονται από τους Προέδρους των Κοινοτήτωνκαι σε περίπτωση που οι χώροι αυτοί δεν έχουν καθοριστεί, να εναποθέτουν τα ογκώδη έξω από τους κάδους και δίπλα από αυτούς, φροντίζοντας να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους,
 • να ενημερώνουν άμεσα για έκτακτες περιπτώσεις και πριν εναποθέσουν τα ογκώδη ή για ογκώδη στο κέντρο της πόλης, είτε το αρμόδιο τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626,είτε τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

Επισημαίνεται ότι η απομάκρυνση των μπαζών και λοιπών οικοδομικών υλικών προερχόμενων από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, εκσκαφές και κατεδαφίσεις ΔΕΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ σύμφωνα και με τα άρθρα 6.5.Β, 8.5 και 9.3 του εγκεκριμένου Κανονισμού Καθαριότητας. Την αποκομιδή τους, μεταφορά και διάθεση υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες και οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα απόβλητα αυτά.

Τέλος, απρόβλεπτα γεγονότα ή τεχνικά ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την τήρηση του προγράμματος αποκομιδής, θα αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατό από την Υπηρεσία κατόπιν σχετικών ενημερώσεων και ανακοινώσεων.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών  

Περιοχή Ηγουμενίτσας (κέντρο πόλεως):

Μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626

Περιοχή Νέας Σελεύκειας: 

 • Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022
 • Δευτέρα 17Οκτωβρίου 2022
 • Τετάρτη 2Νοεμβρίου 2022
 • Πέμπτη 17Νοεμβρίου 2022
 • Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022
 • Παρασκευή 16Δεκεμβρίου 2023
 • Δευτέρα2 Ιανουαρίου 2023
 • Δευτέρα 16Ιανουαρίου 2023
 • Πέμπτη 2Φεβρουαρίου 2023
 • Τρίτη 14Φεβρουαρίου 2023

Περιοχή Γραικοχωρίου:

 • Πέμπτη 6Οκτωβρίου 2022
 • Τρίτη 18Οκτωβρίου 2022
 • Πέμπτη 3Νοεμβρίου 2022
 • Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022
 • Πέμπτη 8Δεκεμβρίου 2022
 • Τρίτη 20Δεκεμβρίου 2022
 • Τρίτη 3Ιανουαρίου 2023
 • Τετάρτη 18Ιανουαρίου 2023
 • Παρασκευή3 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχή Λαδοχωρίου:

 • Παρασκευή 7Οκτωβρίου 2022
 • Τετάρτη 19Οκτωβρίου 2022
 • Παρασκευή 4Νοεμβρίου 2022
 • Τρίτη 22Νοεμβρίου 2022
 • Παρασκευή 9Δεκεμβρίου 2022
 • Τρίτη 20Δεκεμβρίου 2022
 • Τετάρτη 4Ιανουαρίου 2023
 • Πέμπτη 19Ιανουαρίου 2023
 • Δευτέρα 6Φεβρουαρίου 2023

Περιοχές Αμπέλια – Εθν. Αντιστάσεως – Κωτσέικα – Μαυρούδι:

 • Τρίτη 11Οκτωβρίου 2022
 • Δευτέρα 7Νοεμβρίου 2022
 • Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ)
 • Τρίτη13 Δεκεμβρίου 2022
 • Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ)
 • Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023
 • Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ)

Περιοχές Καστρί – Αγ. Βλάσιος:

 • Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022
 • Τρίτη8 Νοεμβρίου 2022
 • Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022
 • Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022
 • Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023
 • Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023
 • Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχές Δημοτικής Ενότητας Παραποτάμου:

 • Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022
 • Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022
 • Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ)
 • Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022
 • Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 (ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ)
 • Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχή Πλαταριάς:

 • Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022
 • Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022
 • Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022
 • Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022
 • Τρίτη10 Ιανουαρίου 2023
 • Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023
 • Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχές Φασκομηλιά – Σκορπιώνα – Αργυρότοπος – Πολυνέρι:

 • Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022
 • Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022
 • Τρίτη29 Νοεμβρίου 2022
 • Τρίτη27 Δεκεμβρίου 2022
 • Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Περιοχή Συβότων:

 • Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022
 • Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2022
 • Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022
 • Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022
 • Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023
 • Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Περιοχή Πέρδικας:

 • Τρίτη25 Οκτωβρίου 2022
 • Τρίτη15 Νοεμβρίου 2022
 • Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022
 • Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022
 • Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023
 • Τρίτη31 Ιανουαρίου 2023

Περιοχές Μαργαρίτι – Καταβόθρα – Ελευθέρι – Σπαθαραίοι – Μορφάτι:

 • Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022
 • Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022
 • Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022
 • Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022
 • Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023
 • Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023

Περιοχές Καρτέρι – Μεσοβούνι – Μαζαρακιά:

 • Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022
 • Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022
 • Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022
 • Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

Περιοχές Αγ. Μαρίνα – Βασιλικός – Μύλοι:

 • Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022
 • Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022
 • Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022
 • Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *