Πρόγραμμα: «Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις στον Κλάδο του Τουρισμού»- Αιτήσεις μέχρι τις 30 Ιουλίου

Share Button

Ανακοινώθηκε στο www.insete-training.gr η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τον πρώτο κύκλο της δράσης «Επιταγή εισόδου για Νέους tourismos Εργασιακής Εμπειρίας».
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον τουριστικό κλάδο όπου συνολικά 8.000 ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να λάβουν κατάρτιση, συμβουλευτική και πιστοποίηση σε επτά βασικές ειδικότητες του κλάδου του τουρισμού.
Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται για το 2015 –2017 και θα καλύπτει το σύνολο της χώρας. Από τους συνολικά 8.000 ωφελούμενους, οι 1.100 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ενώ οι 6.900 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
– Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής διάρκειας 420 ωρών
– Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
Πληροφορίες για τους ωφελούμενους.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσουν οι Δικαιούχοι, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Α. «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών» που αφορά σε 1.100 ωφελούμενους Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Β. «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας μέχρι 29 ετών» που αφορά σε 6.900 ωφελούμενους Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ωφελούμενους:
Από τη Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015 έως και την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 στην ιστοσελίδα https://insete-training.gr.
Πληροφορίες για τις επιχειρήσεις υποδοχής των ωφελούμενων.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, δηλαδή σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα. Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που επέλεξε ο ωφελούμενος.

Ο ανώτατος αριθμός θέσεων που μπορεί να προσφέρει η κάθε επιχείρηση εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων της. Ειδικότερα:
(α) για επιχείρηση χωρίς κανέναν έως 4 εργαζόμενους, μπορεί να δηλώνεται έως (1) θέση
(β) για επιχείρηση από 5 και πάνω εργαζομένους, μπορούν να δηλώνονται θέσεις ίσες με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων, για τις επιχειρήσεις ετήσιας λειτουργίας
(γ) για επιχείρηση από 5 και πάνω εργαζομένους, μπορούν να δηλώνονται θέσεις ίσες με το 50% του αριθμού των απασχολουμένων, της αντίστοιχης περσινής περιόδου, για τις επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας
Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις πρακτικής, δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://insete-training.gr, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταχωρώντας τα στοιχεία τους:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα https://insete-training.gr, όπου υποβάλλονται και οι αιτήσεις συμμετοχής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *