Προκήρυξη διαγωνμισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Ηγουμενίτσας

Share Button

DIMARXEIO IGOUMENITSASO Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δήμου Ηγουμενίτσας».
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη συνολική προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 3η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30΄ π.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Ηγουμενίτσα 46100) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ) της προμήθειας, ήτοι ποσού 735,00 €.
Οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας 2665 361 212, αρμόδια υπάλληλος κα. Κώτσια Ιφιγένεια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *