Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών – Υπεύθυνων Ολοήμερων 5/θέσιων έως 9/θέσιων Δημοτικών Σχολείων στο Νομό Θεσπρωτίας

Share Button

sxoleioΟ Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας προκηρύσσει την πλήρωση των κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών – Υπεύθυνων Ολοημέρων των 5/θέσιων έως και 9/θέσιων (λειτουργικά) Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, ήτοι :
1. Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας Β΄
2. Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας Ε΄
3. Δημοτικό Σχολείο Γαρδικίου
4. Δημοτικό Σχολείο Καστρίου
5. Δημοτικό Σχολείο Μαργαριτίου
6. Δημοτικό Σχολείο Νέας Σελεύκειας
7. Δημοτικό Σχολείο Νεράιδας
8. Δημοτικό Σχολείο Ξηρολόφου-«Αρχαία Ελέα»
9. Δημοτικό Σχολείο Παραποτάμου
10.Δημοτικό Σχολείο Πέρδικας
11.Δημοτικό Σχολείο Πλαταριάς
12.Δημοτικό Σχολείο Συβότων
13.Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Α΄-«Κωνσταντίνος Ζάππας»
14.Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Β΄
Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες, πληρούν τις
νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να ασκήσουν τα παραπάνω καθήκοντα, να υποβάλουν
σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
από 01/10/2015 έως και 06/10/2015 στους Διευθυντές των αντίστοιχων Σχολικών Μονάδων,
προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά :
1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών (θα εκδοθεί από την Υπηρεσία μας)
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης
5. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
6. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία να δηλώνεται ότι ο εκπαιδευτικός:
Α) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στη παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα
Β) Δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά και οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να διαβιβάσουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας τις αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στις 07/10/2015 και παράλληλα να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας για την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας καθηκόντων υπεύθυνου ολοήμερου, σύμφωνα με το Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων της Σχολικής Μονάδας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *