Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών και την διασύνδεση αυτών για την κατασκευή και εγκατάσταση δικτύου δομημένης καλωδίωσης 18 θέσεων εργασίας στο κτίριο που θα εγκατασταθεί η Δ.Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας

Share Button

DIMARXEIO IGOUMENITSASΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών και την διασύνδεση αυτών για την κατασκευή και εγκατάσταση δικτύου δομημένης καλωδίωσης 18 θέσεων εργασίας στο κτίριο που θα εγκατασταθεί η Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας (Αγίων Αποστόλων 160).

Στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την ως άνω προμήθεια και σύμφωνα με τις διατάξεις :

του άρθρου 4 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ .

του άρθρου 209 του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.)

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά για τα είδη όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη του επισυνάπτεται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Το προϋπολογιζόμενο ύψος της δαπάνης είναι 2.990,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο στην προσφορά του αναδόχου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100, 2ος όροφος).

Αποδεκτές γίνονται μόνον όσες προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο κείμενο της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr και συγκεκριμένα στη θέση Διαγωνισμοί-Προμήθειες. Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηγουμενίτσας ( κα Κώτσια Ιφιγένεια τηλ. 2665 361 212 )

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Λώλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *