Πρόσκληση για το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας

Share Button

hand pressing social media buttonsΑνοιχτή δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισμό επτά µελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Ηπείρου (σύμφωνα µε το άρθρο 10 παρ 3 εδ ββ του Ν. 4310/2014), απευθύνει η Ειδική Τριμελής Επιτροπή που απαρτίζεται από τους κ.κ. Γεώργιο Δ. Καψάλη, Δημήτριο Καλιαμπάκο, Γεώργιο Σ. Παπάζη.
Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη, από τα συνολικά επτά μέλη του ΠΣΕΚ, τα τρία πρέπει να είναι καθηγητές ή ερευνητές, εκπρόσωποι δημόσιων ερευνητικών οργανισμών της Περιφέρειας Ηπείρου µε αναγνωρισμένο κύρος και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική πείρα στο δημόσιο ή/ και στον ιδιωτικό τομέα σε θέματα ΕΤΑΚ. Τα υπόλοιπα µέλη προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηματικό χώρο και κατά προτίμηση είναι κάτοχοι αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου Ελληνικών Ανωτάτων ή Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ιδρυμάτων του εξωτερικού (συνοδευόμενα από αναγνώριση πτυχίου στην ημεδαπή). Σημειώνεται ότι θα προτιμηθούν, όσοι είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η θητεία των µελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί µία µόνο φορά.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα. Έναρξη υποβολής αιτήσεων είναι η σημερινή (26η Μαρτίου) και καταληκτική ημερομηνία είναι η 17η Απριλίου 2015.
Η απόφαση έχει αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους: www.php.gov.gr, www.peproe.gr, www.gsrt.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *