Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. του Δήμου Φιλιατών

Share Button

DIMARXEIO FILIATWNΚαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 28 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση μέσω του χρηματοδοτικού
προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
2. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση μέσω του χρηματοδοτικού
προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου, με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
3. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τους
δικαιούχους του Δήμου Φιλιατών.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
4. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΟΚΠΠΑΔΗΦ
-Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος πρόεδρος
ΟΚΠΠΑΔΗΦ
5. Λύση μίσθωσης μεταξύ Δήμου Φιλιατών και ΛΑΖΟΥ Γεωργίου αίτηση με αριθμό
πρωτοκόλλου 13884 από 01-12-2014
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
6. Διαγραφή και επαναβεβαίωση στο ορθό οφειλής ύδρευσης της εταιρείας
ιχθυοκαλλιεργειών «ΝΗΡΕΑΣ Α.Ε» Γ Τετραμήνου 2013
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
7. Διαγραφή οφειλών ύδρευσης
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
8. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για τη διετία 2015-2016
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς
9. Ορισμός Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φιλιατών
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
10. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2015.
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
11. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μεγαλύτερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2015.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
12. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2015. (άρθρο 32 Ν.1080/80).
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
13. Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/06 για την
εκτίμηση της αξίας των εκτάσεων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να αγοραστούν να ανταλλαγούν ή να εκμισθωθούν για το έτος 2015
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
14. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
-Εισηγητής: Α/ δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
15. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για πολυσύχναστες παραλίες.
-Εισηγητής: Α/ δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
16. Συγκρότηση επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Εισηγητής: Α/ δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς
17. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών της Διοικητικής και οικονομικής Υπηρεσίας του για το έτος 2015.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
18. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2015.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
19. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών και Επισκευών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2015.
-Εισηγητής: : Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
20. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών για υδραυλικά είδη, δομικά, ηλεκτρολογικά και οδοσήμανση κ..α. συναφή είδη για το έτος 2015.
-Εισηγητής: : Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
21. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για είδη ατομικής προστασίας και γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων για το έτος 2015.
-Εισηγητής: : Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
22. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2015.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
23. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2015.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
24. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2015.
Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αντιπλημμυρικά Έργα Σαγιάδας»
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Υδροδότηση Κεστρίνης»
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
27. Ορισμός Υπολόγου για την πληρωμή του έργου «Συντήρηση- βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας».
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μπέλλος Παύλος
28. Έγκριση απόφαση Δ.Σ της ΝΕ. Κ.Ε.Δ.Η.Φ για το Διετές πρόγραμμα Δράσης 2015-2016
-Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τόλης Χριστόφορος πρόεδρος ΝΕ.
Κ.Ε.Δ.Η.Φ
29. Νέα εκκαθάριση οφειλών του κ. Σπυρίδωνα Παππά σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ.104/2013 αποφάσεως του Εφετείου Κερκύρας
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *