Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας

Share Button

DIMARXEIO IGOUMENITSASΚαλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 3η Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :

Θέμα 1ο: Έγκριση και διάθεση ψήφιση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2015.

Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη Οικονομικού.

Θέμα 2ο: Άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της υπ’ αριθμ. 8/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου (Διαδικασία Μικροδιαφορών).

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 3ο : Επανέλεγχος δικαιολογητικών του μειοδότη στο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αρδευτικού κάτω ρου Καλαμά περιοχής Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 4ο : Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου» και συγκρότηση Επιτροπής.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 5ο :Κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 6ο : Υπηρεσιακή εισήγηση για τη διάθεση πίστωσης και τον τρόπο ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Καθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας περιοχής Δρεπάνου και οριοθετήσεις στις περιοχές Δημοτικών Ενοτήτων Συβότων και Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 7ο : Διάθεση ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την μεταφορά αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Ηγουμενίτσας. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 8ο : Επί αιτήσεως της κα. Αικατερίνης Αλεξίου του Φωτίου περί καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό των εκατέρωθεν υποχρεώσεων που αφορούν εισφορά σε χρήμα και αποζημίωση.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 9ο : Επί αιτήσεως του κ. Λάζαρου Μητσέλου του Κωνσταντίνου περί καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό των εκατέρωθεν υποχρεώσεων που αφορούν εισφορά σε χρήμα και αποζημίωση.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 10ο : Επί της αρ. πρωτ. 32934/17-12-2014 αιτήσεως των συνιδιοκτητών Βασιλείου Πανταζή του Χρήστου, Αριστείδη Πανταζή του Χρήστου, Γεωργίας Πανταζή του Αχιλλέα και Χρήστου – Ιωάννη Πανταζή του Αχιλλέα περί καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό των εκατέρωθεν υποχρεώσεων που αφορούν εισφορά σε χρήμα και αποζημίωση.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 11ο : Επί της αρ. πρωτ. 32932/17-12-2014 αιτήσεως των συνιδιοκτητών Βασιλείου Πανταζή του Χρήστου, Αριστείδη Πανταζή του Χρήστου, Γεωργίας Πανταζή του Αχιλλέα και Χρήστου – Ιωάννη Πανταζή του Αχιλλέα περί καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό των εκατέρωθεν υποχρεώσεων που αφορούν εισφορά σε χρήμα και αποζημίωση.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 12ο : Επί αιτήσεως της κα. Γιαννούλας Μώκου του Παναγιώτη περί καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό των εκατέρωθεν υποχρεώσεων που αφορούν εισφορά σε χρήμα και αποζημίωση.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 13ο : Επί αιτήσεως του κ. Σπυρίδων Μώκου του Παναγιώτη περί καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό των εκατέρωθεν υποχρεώσεων που αφορούν εισφορά σε χρήμα και αποζημίωση.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.