Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου την Τετάρτη-Δείτε τα 28 θέματα

Share Button

dimos_souliouΣας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 23η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή απαραίτητων εγγράφων στο Τ.Π & Δ για το έργο: <<Αντικατάσταση – Προμήθεια νέου εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Σουλίου>>.-
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 2ο: Ρυθμίσεις λογαριασμών Ύδρευσης – Άρδευσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φράγκος Θωμάς
ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγησης άδειας διέλευσης από Τ.Κ. του Δήμου Σουλίου και τοποθέτηση καμπινών και καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών, βάσει του άρθρου 29 του Ν.3431/2006 και με τον αριθμ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γώγος Ιωάννης
ΘΕΜΑ 4ο: *Έγκριση δαπανών εορτασμού μνήμης 49 Προκρίτων*.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Παππάς Παναγιώτης
ΘΕΜΑ 5ο: Εκδίκαση ενστάσεων Α΄& Β΄ ανάρτησης της μελέτης «Κτηματογράφηση και τροποποίηση του
υπάρχοντος σχεδίου πόλεως στην περιοχή διανομής οικοπέδων πρόνοιας Αγίου Δονάτου Παραμυθιάς».
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος- Δημοτική υπάλληλος, κα. Μπουσταντζή Αντιγόνη
ΘΕΜΑ 6ο: Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
του Δήμου Σουλίου
Εισηγητής : Δημ. Σύμβουλος κ. Δημητρίου Δημήτριος ,ως πρόεδρος του ΝΠΔΔ.
ΘΕΜΑ 7ο: Κατανομή πιστώσεως 17.400,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος, κ. Γώγος Ιωάννης.-
ΘΕΜΑ 8ο: Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών με το ποσό των 20.000,00 €.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος, κ. Γώγος Ιωάννης.-
ΘΕΜΑ 9ο: Εκμίσθωση αγροτεμαχίων, Δήμου Σουλίου.-
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κωσταράς Σταύρος.-
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση βίντεο για λόγους τουριστικής προβολής του
Δήμου.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Λώλος Δημήτριος
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γώγος Ιωάννης.-
ΘΕΜΑ 12ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ*
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 13ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 14ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ”ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΤΕΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ Τ.Δ. ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ *
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 15ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ”ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 16ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΝΕΡΑΙΔΑ-ΒΡΥΣΟΥΛΑ*
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 17ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ”ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Δ. ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ*
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 18ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΥΛΙΑΣ*
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 19ο: Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΟΥΛΙΟΥ*
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.& Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 21ο: Χορήγηση 3ης παράτασης του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 22ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 23ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ*
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: *ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 25ο: Μερική τροποποίηση της μελέτης του έργου: Ενίσχυση Ύδρευσης Τ.Κ Γαρδικίου, Τ.Κ Χόικας,
Τ.Κ Γλυκής, Δήμου Σουλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : Ενίσχυση Ύδρευσης
Τ.Κ Γαρδικίου, Τ.Κ Χόικας, Τ.Κ Γλυκής, Δήμου Σουλίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος
ΘΕΜΑ 27ο: Απ΄ ευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών παιχνιδιών ( ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ) στην Δ.Κ Παραμυθιάς*.-
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος.-
ΘΕΜΑ 28ο: Διενέργεια κλήρωσης, για την ανάδειξη δικαιούχων παραπηγμάτων στην εμποροπανήγυρη (Λάμποβο), του Δήμου Σουλίου, για το έτος 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μούτσιος Χρήστος.-

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *