Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου

Share Button

dimos_souliouΣας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 29η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της αριθμ. 60/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ περί: *Ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ “ΑΡΩΓΗ”, Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Δημοτική Σύμβουλος, κ. Μπέση Μαρίνα, ως πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ* του Δήμου Σουλίου.-
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή επιχορηγήσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. Έτους 2014.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου.-
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γώγος Ιωάννης.-
ΘΕΜΑ 4o : Ρύθμιση ποσών οφειλής βοσκής.-
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κωσταράς Σταύρος.
ΘΕΜΑ 5ο: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κωσταράς Σταύρος.-
ΘΕΜΑ 6ο: *Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης*.-
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φράγκος Θωμάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.