Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών-Δείτε τα 30 θέματα

Share Button

DIMARXEIO FILIATWNΚαλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87):

1. Κανονισμός λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλιατών.
2. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Βρυσέλλα.
3. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Κυπάρισσος.
4. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Γολάς (Ραβοστίβα).
5. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Παλαιοχωρίου και στον Άγιο Δονάτο
6. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Κοκκινιάς.
7. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Πηγαδουλίων.
8. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Αχλαδέας (Χλωμό).
9. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Σίδερης.
10. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην περιοχή Κώτσικας της τ.κ. Πλαισίου.
11. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Λεπτοκαρυάς (Αγ. Μαρίνα).
12. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Κεφαλοχωρίου (Κοσσυβάτικα).
13. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Γαρδικίου.
14. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Μαλουνίου.
15. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Λιά.
16. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Παλαιοκκλησίου.
17. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Νεροχωρίου.
18. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Κεραμίτσας.
19. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Χαραυγής.
20. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποκαταστάσεις από Θεομηνία στην τ.κ. Ελαίας.
21. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Κατασκευή υδρομάστευσης στην τ.κ. Βαβουρίου (Τ.Π. 2015)
22. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην τ.κ. Κεραμίτσας
23. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην τ.κ. Κοκκινιάς
24. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Επισκευή κεντρικής πλατείας στην τ.κ. Κουρεμαδίου
25. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Αποπεράτωση κεντρικής πλατείας στην τ.κ. Μαλουνίου
26. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Κατασκευή νέου πατώματος (ξύλινου δαπέδου) στο κτίριο του παλαιού Δημοτικού σχολείου Φοινικίου
27. Έγκριση δαπάνης -διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Κατασκευή υδρομάστευσης και διάνοιξη δρόμου στην τ.κ. Βαβουρίου (Τ.Π. 2014)
28. Εν΄ μέρει ανάκληση της υπ αρ. 95/2015 απόφαση Ο.Ε. και εκ νέου ανάθεση του έργου.
29. Εν ΄μέρει ανάκληση της υπ αρ. 96/2015 απόφαση Ο.Ε. και εκ νέου ανάθεση του έργου.
30. –Εν΄ μέρει ανάκληση της υπ αρ. 98/2015 απόφαση Ο.Ε. και εκ νέου ανάθεση του έργου .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σπυρίδων Παππάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.