Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουλίου

Share Button

dimos_souliouΠαρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις 30 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2014.
2.Διάθεση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών περασμένων οικ. ετών.
3.Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών οικ. έτους 2015.
4.Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή συνεχιζόμενων έργων και μελετών.
5.Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή υπηρεσιών και προμηθειών.
6.Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών για το έτος 2015.
7.Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ –ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ»
8.Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ».
9.Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
10.Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΔΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
11.Ανάθεση σύνταξης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης εργολαβίας κατασκευής συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης Παραμυθιάς.
12.Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή αποδυτηρίων Σταδίου 49 Προκρίτων».
13.Διάθεση πίστωσης για αμοιβές τεχνικών.
14.Διάθεση πίστωσης για Πολιτική Προστασία Δ.Ε Παραμυθιάς.
15.Διάθεση πίστωσης για συντήρηση-επισκευή δημοτικού φωτισμού.
16.Διάθεση πίστωσης για : «Επισκευή στέγης αγροτικού ιατρείου Αμπελιάς.
17.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια Ξυλείας Δ.Ε Παραμυθιάς.
18.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.
19.Ανάθεση υπηρεσίας σε δικαστική επιμελήτρια για επίδοση εγγράφου.
20.Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.