Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΕΦΑ Θεσπρωτίας

Share Button

H ΕΦΑ Θεσπρωτίας γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων (εργατών και εργατοτεχνιτών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 03 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της πράξης «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1΄ Φάση» (MIS 5049540).

Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στα εξής:

• Εργασίες πεδίου: Παρακολούθηση εκσκαφικών εργασιών του αναδόχου στο πλαίσιο του έργου Διενέργεια ανασκαφικής έρευνας. Επιχωματώσεις-καταχώσεις αρχαιοτήτων – Φυτεύσεις
καλλωπιστικού πρασίνου.
• Υποδομές και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού: Υλοποίηση των υπολειπόμενων εργασιών ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του (κατασκευή
περίφραξης και διαμόρφωση εισόδου, διαμόρφωση διαδρομής περιήγησης και στάσεων θέασης, κατασκευή δικτύων ηλεκτροδότησης και ύδρευσης – πυρόσβεσης, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης, τοποθέτηση καθιστικών και κάδων μικροαπορριμμάτων κλπ.)
• Προστασία – ανάδειξη μνημείων: Συντήρηση νέων κινητών ευρημάτων και αρχιτεκτονικών καταλοίπων
• Έρευνα – τεκμηρίωση – πληροφόρηση: Οικονομική και διοικητική παρακολούθηση του υποέργου – Τοπογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση των αρχαιοτήτων που θα εντοπιστούν και του
συνόλου των εργασιών ανάδειξης του χώρου – Φωτογραφική τεκμηρίωση – Καταγραφή των νέων κινητών ευρημάτων της έρευνας – Έκδοση πληροφοριακού υλικού.

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του υποέργου που αφορά στην παρακολούθηση εκσκαφικών εργασιών, διενέργεια ανασκαφικής έρευνας και επιχωματώσεις-καταχώσεις
αρχαιοτήτων και για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων της πράξης και της Προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με τις ειδικότητες που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *