Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού στον Δήμο Σουλίου

Share Button

dimos_souliouΗ Δήμαρχος Σουλίου κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αρίθμ. 118 /2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου θα προσλάβει για τον μήνα Ιούλιο εργατικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΥΕ εργατών καθαριότητας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 10
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Δεν απαιτούνται
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ: 5 ανά άτομο (50 συνολικά)
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Βεβαίωση ανεργίας ή υπεύθυνη δήλωση ότι είναι άνεργοι.
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα
Απόδοση ΑΜΚΑ
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασφαλιστικού φορέα.
Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σουλίου (Δ/νση: Κ. Καραμανλή 179, Παραμυθιά., τηλ: 2666360104,2666024155) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Παπαευαγγέλου Ευάγγελος και Μπαλάσκα Φρειδερίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στα Γραφεία του Δήμου Σουλίου, οδός Κ. Καραμανλή 179, από 17 Ιουλίου 2015 , ημέρα Παρασκευή , μέχρι και 21 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη. (τηλεφωνικό κέντρο Δήμου :2666360100-2666360104).-

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΡΑΪΜΗ-ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *