“Βραχνάς” το Δημοτικό Κοιμητήριο για το Δήμο Ηγουμενίτσας

Share Button

DIMOS IGOYMENITSASΤο πρόβλημα που σχετίζεται με την μη ύπαρξη διαθέσιμου χώρου ταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ηγουμενίτσας έχει καταστεί οξύ με αποτέλεσμα η  τέλεση νέων ενταφιασμών να γίνεται με δυσκολία.

Η λειτουργία του Κοιμητηρίου Ηγουμενίτσας διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Ηγουμενίτσας ο οποίος υιοθετήθηκε με την απόφαση 236/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου και υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.igoumenitsa.gr)

Ο Κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων

  • την υποχρεωτική επταετή (7) ταφή του νεκρού με δυνατότητα παράτασης για ακόμη τρία (3) έτη ύστερα από αίτημα των συγγενών του και στη συνέχεια την ανακομιδή των οστών (εκταφή) του και την τοποθέτησή τους στο οστεοφυλάκιο.
  • η αναγκαστική εκταφή νεκρού μετά τη λήξη της επταετούς ταφής ή της παρόδου της πρόσθετης τριετίας εφόσον παρέλθει ένα τρίμηνο από την έγγραφο ειδοποίηση των συγγενών του, από το Γραφείο Εσόδων του Δήμου, και αυτοί δεν επιδείξουν κανένα ενδιαφέρον.
  • τη δυνατότητα απόκτησης δικαιώματος τάφου διαρκούς χρήσης (ατομικός – οικογενειακός) υπό τις προϋποθέσεις του εν λόγω Κανονισμού.

Η ανάληψη οποιασδήποτε ενέργειας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τη ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου παρουσιάζει ιδιομορφίες και τα θέματα χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

Η κρατούσα κατάσταση με τα δημιουργηθέντα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη επάρκεια διαθέσιμου χώρου στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Ηγουμενίτσας επιβάλλει άμεσα την πιστή  εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων, για την απρόσκοπτη διενέργεια νέων ενταφιασμών.

Κατά συνέπεια, οι δημότες που έχουν εκκρεμότητες αναφορικά με τα παραπάνω θέματα (πάροδος νόμιμου χρόνου ταφής, εκταφή νεκρών) ή επιθυμούν ν’ αποκτήσουν δικαίωμα τάφου διαρκούς χρήσης καλούνται να τις ρυθμίσουν, ή ανάλογα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2015.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.