Σε εξέλιξη το πρόγραμμα Διεθνούς Συνεδρίου για τις ξένες γλώσσες στην Ηγουμενίτσα-Αναλυτικά το πρόγραμμα

Share Button

tei ipeirouΞεκίνησε χθες, συνεχίζεται σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο το 4ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση IV: Οικονομία και ξένες γλώσσες» που διοργανώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Ηγουμενίτσα), με κατευθύνσεις τις Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία, τις Τουριστικές Επιχειρήσεις & Επιχειρήσεις Φιλοξενίας και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Προβληματική του συνεδρίου

Η οικονομική κρίση, έχοντας προκαλέσει υψηλή ανεργία στην Ελλάδα αλλά και στον Ευρωπαϊκό νότο γενικότερα, οδήγησε στην τάση εκπατρισμού πολλών νέων με σκοπό να εργαστούν σε ευρωπαϊκές ή μη επιχειρήσεις. Αυτή η κινητικότητα ωστόσο, εάν εκτιμηθεί ως παράγοντας αναβάθμισης της επαγγελματικής ανταγωνιστικότητας των νέων, καθώς εμπλουτίζει τις γνώσεις και δεξιότητές τους στο εξωτερικό και μεταφέρει παράλληλα με αυτές τη διαγλωσσική και διαπολιτισμική εμπειρία σε άλλες επιχειρήσεις ή πίσω στη χώρα τους, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γνώση μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών αποτελεί έναν από τους πυλώνες της δημιουργικότητας και της προσαρμογής αυτών των νέων στους εργασιακούς χώρους.

Από την άλλη, πάρα πολλές επιχειρήσεις εμφανίζονται ανεπαρκείς ως προς τη στελέχωσή τους με ανθρώπινο δυναμικό που να γνωρίζει ξένες γλώσσες και να κατέχει διαπολιτισμικές και διερμηνευτικές δεξιότητες, με αποτέλεσμα να χάνουν επιχειρηματικές ευκαιρίες για σύναψη συμφωνιών.

Από αυτά τα δεδομένα προκύπτουν τα εξής ερωτήματα, τα οποία αποτελούν κάποια από τα κυριότερα θέματα στα οποία καλείται η επιστημονική κοινότητα να παρουσιάσει σχετικές εργασίες και τα οποία ερωτήματα ομαδοποιούνται στους παρακάτω τρεις άξονες:

1) Εργασιακό περιβάλλον και γλώσσες για επαγγελματικούς σκοπούς

2) Θεσμικός ρόλος των ειδικών γλωσσών

3) Διδακτικές προσεγγίσεις των ειδικών γλωσσών και της εξειδικευμένης μετάφρασης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

9:15 – 9:45 Ευαγγελία ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ-SCHULTZ: Μεταφράζοντας την Αμερικανική ποίηση στη γλώσσα μου: Ένα εργοτάξιο στρατηγικών για τη μετακίνηση του αναγνώστη προς τον συγγραφέα

9:45 – 10.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – DISCUSSION

10:00 – 10:15 Ξανθίππη ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ: Η διασφάλιση ποιότητας στην ειδική μετάφραση και τη διδασκαλία της: το πρόβλημα του ύφους

10:15 – 10:30 Ιωάννης Ε. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ: Γλωσσικοί πόροι: ανάπτυξη και αξιοποίηση στην έρευνα και τη διδακτική της ειδικής Μετάφρασης

10:30 – 10:45 Παναγιώτης Γ. ΚΡΙΜΠΑΣ: Χρηματοοικονομική γλώσσα για ειδικούς σκοπούς: προτάσεις ελληνικής απόδοσης αγγλικών χρηματοοικονομικών όρων

10:45 – 11:00 Λητώ ΑΛΕΞΑΚΗ: Η κειμενογλωσσολογική προσέγγιση στη διδακτική της μετάφρασης ειδικών κειμένων

11:00 – 11:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – DISCUSSION

11:30 – 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – COFFEE BREAK

12:00 – 12:30 Αργυρώ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗ: Επαναπροσδιορίζοντας την Εκπαίδευση/Κατάρτιση των Καθηγητών Ξένων Γλωσσών Καθηγητής Γλώσσας ή Επαγγελματίας των Γλωσσών;

12:30 – 12:45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – DISCUSSION

12:45 – 13:00 Μιχάλης ΠΟΛΙΤΗΣ: Η συμβολή των συνεδρίων προσομοίωσης λειτουργίας διεθνών οργανισμών στην καλλιέργεια δεξιοτήτων διαγλωσσικής και

διαπολιτισμικής επικοινωνίας: η περίπτωση του SimUnesCo

13:00 – 13:15 Ευρύκλεια ΔΟΓΟΡΙΤΗ: SNS έναντι LMS: μπορούν τα κοινωνικά δίκτυα να συμπληρώσουν τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης στην τριτοβάθμια

γλωσσική εκπαίδευση για ειδικούς σκοπούς;

13:15 – 13:30 Νεκταρία ΤΖΙΩΡΑ, Νικόλαος ΓΙΟΒΑΝΗΣ, Χαράλαμπος ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Ο ρόλος των ξένων γλωσσών στη διοίκηση της ελληνικής ξενοδοχειακής βιομηχανίας

13:30 – 14:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – DISCUSSION

14:00 – 16:00 ΓΕΥΜΑ – LUNCH

16:00 – 16:30 Christopher WILLIAMS: Survival strategies for teachers and researchers of LSP in economically challenging times

16:30 – 16:45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – DISCUSSION: Παράλληλες συνεδρίες – Parallel sessions

Αίθουσα Β – Hall B

Θεσμικός ρόλος των ειδικών γλωσσών – The institutional role of languages for special purposes

Προεδρείο / Chair: Theodoros Vyzas

16:45 – 17:00 Eve LEJOT: Employee discourse: Tensions between the use of

English and multilingual exchanges in daily work activities

Makrina ZAFIRI: Reflective language teaching in a Greek ESP/EAP class.

17:00 – 17:15 Elisa HATZIDAKI: Monolingualism or multiple versions for Erasmus+Guidelines ? Incompatibilities and utopia

Theodora TSELIGKA-GKAZIANI: Developing a foreign language policy in Greek Higher Education: striving between Scylla and Charybdis

17:15 – 17:30 Veronica BENZO & Giuseppina Di GREGORIO: BUSINESS LANGUAGES: a comparative analysis of teaching methods and job opportunities related to English and French knowledge.

Kyriaki KOUROUNI: Preparing for the workplace: correlations between learning styles and translation performance in a group of translation students

17:30 – 17:45 Eleftheria NTELIOU & Olga KEHAGIA: Intercultural perceptions among undergraduate students in English for Business and Economics courses.

Maria KARAGIANNI: ‘The Necessity of Using the English Language in the Tertiary

Education, Focusing on Cultural Management’ – a Preliminary Investigation

17:45 – 18:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – DISCUSSION ΣΥΖΗΤΗΣΗ – DISCUSSION

18:00 – 18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – COFFEE BREAK ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – COFFEE BREAK

18:30 – 18:45 Merita ISARAJ: The role of professional English language in the progress of a business

18:45 – 19:00 Giulia ROSSETTI: Interlingual and intercultural communication in festival tourism

19:00 – 19:15 Demir KROJ & Luiz SEITI: English and Business Communication

19:15 – 19:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – DISCUSSION

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Παράλληλες συνεδρίες – Parallel sessions

Συνεδριακό – Conference hall

Διδακτικές προσεγγίσεις των ειδικών γλωσσών και της μετάφρασης – Teaching LSP and specialized translation

Προεδρείο / Chair: Panayiotis Krimpas

Αίθουσα Β – Hall B

Διδακτικές προσεγγίσεις των ειδικών γλωσσών και της μετάφρασης – Teaching LSP and specialized translation

Προεδρείο / Chair: Anna Chita

9:15– 9:30 Christian DEGUELDRE: Implementing technology in teaching language for specific purposes, translation and interpreting

Alexios EVANGELIOU: Problems and proposed solutions in teaching English Terminology at Technological Educational Institutes. The cases of the

Departments of Business Administration, and Digital Media and Communication of the Technological Educational Institute of the Ionian Islands

9:30 – 9:45 Mª Angeles ESCOBAR ALVAREZ: English for Tourism Studies through learning tasks online Themistokles GOGAS, Predrag MUTAVDJIĆ & Vojkan

STOJIĈIĆ: Career prospect or Cultural Attraction? Learning Greek in Belgrade

9:45 – 10:00 Sofia CHRISTIDOU – Stavros E. KAMAROUDIS: Seeking new paths by attempting avant-garde teaching methods through translation and creative writing for classes of English for Academic Purposes (EAP). The cases of the Schools of Engineering, Departments of Mechanical Engineering, Informatics and

Telecommunications Engineering, and the School of Humanities, Department of Applied and Visual Arts, University of Western Macedonia

Luiz SEITI & Demir KROJ: The importance of teaching English in the field of tourism

10:00 – 10:15 Eleni TZIAFA: Language resources to be used in teaching of LSP and

specialised translation: Annual Reports in the banking sector as ad-hoc parallel and comparable corpora, in English, French and Greek

Εργασιακό περιβάλλον και γλώσσες για επαγγελματικούς σκοπούς – Work environment and languages for professional purposes

Ευστράτιος ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ: Ο οικονομικός ρόλος της διερμηνείας της Νοηματικής

Γλώσσας

10:15 – 10:30 Gianfranca STORNELLI: Papaffy’s epistolary corpus as a resource in teaching LSP

Κέλλυ ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ: Ο ρόλος της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στην Οικονομία της Χειροτεχνίας (Craft Economy): Η περίπτωση των Ελλήνων χειροτεχνών στην ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας

10:30 -11:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – DISCUSSION Aristea GKAGKA: Foreign language as a factor of employability and better rewards for more skilled and well educated persons in the EU: A case study

11:00 – 11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – COFFEE BREAK

11:30 – 11:45 Αλέξανδρος Κ. ΧΗΡΑΣ: Κρασιά & Τυριά της Ιταλίας, Μια μεταφραστική προσέγγιση

11:45 – 12:00 Γεωργία ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ & Ευθυμία ΓΑΒΡΙΗΛ: Το μεταφρασμένο κόμικ ως μέσο διδασκαλίας της ξένης γλώσσας και διάδοσης πολιτισμού

12:00 – 12:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – DISCUSSION

12:30 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *