Σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας-Δείτε τα 14 θέματα

Share Button

sumvoulioΣυνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στις 7 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2016. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2015. -Εισηγήτριες: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος. Λουκά Ανθίππη – Προϊσταμένη Δ/νσης Οικον. Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 3ο Ανάληψη υποχρέωσης καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών έκτακτου προσωπικού πρώην ΝΠΙΔ «ΚΕΔΗ» απασχολούμενων στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». -Εισηγήτριες: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος. Λουκά Ανθίππη – Προϊσταμένη Δ/νσης Οικον. Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 4ο Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον επιτροπής ενστάσεων Κτηματολογίου. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση εξόδων κίνησης κ. Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου “Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα τρία δημοτικά κτίρια” του Δήμου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου “Αποπεράτωση Αντιπλημμυρικών έργων εντός οικισμού Πέρδικας (περιοχή Βλάχας)” του Δήμου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: ’’Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και παρόδων αυτής στην Π.Ε. 1’’. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: ’’Ανάπλαση πεζοδρόμων και κλιμάκων στο κέντρο της πόλης της Ηγουμενίτσας”. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πλακόστρωση – ηλεκτροφωτισμός ιστορικού κέντρου Καστρίου» του Δήμου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής (προσωρινής και οριστικής) του έργου «Κατασκευή – Αντιστήριξη δρόμου από τη βρύση του ΣΟΛΟΥ της Τ.Κ. Καστρίου έως όρια Μαυρουδίου (οικία Παππά)». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής (προσωρινής και οριστικής) του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία Αναστασίου σε δεξαμενή». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής (προσωρινής και οριστικής) του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό έναντι πρατηρίου Θωμάζου». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *