Σύγκληση ‘Εκτακτης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών την Παρασκευή

Share Button

DIMARXEIO FILIATWNΚαλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μήνα Ιουλίου , του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87):
1. Χορήγηση νέας προθεσμίας για την υπογραφή σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΉ ΛΙΑΤΣΙΛIΑ)»
2. Χορήγηση νέας προθεσμίας για την υπογραφή σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΉΣΤΩΝ ΧΏΡΩΝ ΠΌΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΏΝ)»
Σημείωση : Η συνεδρίαση είναι έκτακτη για την άμεση λήψη αποφάσεων λόγω της <<Τραπεζικής Αργίας βραχείας διαρκείας>> προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο Δήμο , να υπογράψουν τις συμβάσεις των δύο έργων προσκομίζοντας συγχρόνως και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σπυρίδων Παππάς

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.