Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας σήμερα στις 7-Δείτε τα 31 θέματα

Share Button

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΜε τριάντα ένα (31) θέματα προς συζήτηση στη ημερίσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στις 7 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση σχεδίου «Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας 2014-2019 (Α’ φάση). -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Υποστήριξη της υποψηφιότητας «Ιωάννινα – Ήπειρος, Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης». -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Α’ εξάμηνο 2015 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010). -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2015. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση διενέργειας Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας Υγρών καυσίμων και λιπαντικών ετών 2016 και 2017 για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Νομικού προσώπου ΠΑΚΠΠΟ και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 990.248,80 ευρώ. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς Ηγουμενίτσας, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την κάλυψη των έκτακτων και άμεσων αναγκών του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Νομικού προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Ορισμός εκπροσώπου και εξουσιοδότησή του για την υπογραφή της σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Τ.Α.) για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Απευθείας μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Γραικοχωρίου. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση διάθεσης ποσού για διοργάνωση εκδηλώσεων στην Πέρδικα. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση διάθεσης ποσού για αγορά βιβλίων. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Έξοδα κίνησης Αντιδημάρχου Μιχάλη Γκίκα. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Έξοδα κίνησης Δημάρχου. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Πρόσληψη ενός (1) Ναυαγοσώστη με σύμβαση ΙΔΟΧ. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα Αύγουστο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν.3584/2005. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση λειτουργίας λεωφορείου για την αστική γραμμή Πέρδικα – Παραλίες. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας’’. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Επί του με αριθμ. πρωτ. 28972/2105/20-5-2015 εγγράφου της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας, για έκφραση γνώμης για την χορήγηση άδειας δημιουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην κα Παρασκευή Χαϊδούση του Ιωάννη, σε δασική έκταση που βρίσκεται στη θέση Ναβάρι του οικισμού Αμπελιών της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Επί του με αριθμ. πρωτ. 44138/2802/11-7-2014 εγγράφου της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας, για έκφραση γνώμης για την χορήγηση άδειας δημιουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στον κ. Καρβούνη Ανδρέα του Γεωργίου, σε δασική έκταση που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καταβόθρας της Δ.Ε. Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Επί αιτήματος συμβούλων των συνδυασμών της μειοψηφίας για συζήτηση του θέματος «Ιδιοκτησιακό καθεστώς Δρεπάνου». -Εισηγητής: Θωμάς Παππάς – Δημοτικός Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 21ο Διακοπή εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στο οδικό δίκτυο της ΔΚ Πέρδικας». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση αντιπλημμυρικών έργων εντός οικισμού Πέρδικας (περιοχή Βλάχας)». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση πεζοδρόμων και κλιμάκων στο κέντρο της πόλης της Ηγουμενίτσας” του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου» του πρώην Δήμου Μαργαριτίου. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικού έργου κάτω ρού Καλαμά περιοχής Δήμου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση ανάθεσης εργασιών κοπής χόρτων σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους στη Δημοτική Ενότητα Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας (7.380,00 € συνολικά). -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο Έγκριση ανάθεσης εργασιών κοπής χόρτων σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους στη Δημοτική Ενότητα Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας (3.690,00 € συνολικά). -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο Έγκριση ανάθεσης εργασιών κοπής χόρτων σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους στη Δημοτική Ενότητα Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας (3.690,00 € συνολικά). -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 30ο Έγκριση ανάθεσης εργασιών κοπής χόρτων σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους στη Δημοτική Ενότητα Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας (3.690,00 € συνολικά). -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 31ο Έγκριση ανάθεσης εργασιών κοπής χόρτων σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους στη Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας (3.690,00 € συνολικά). -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *