Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών την Δευτέρα-Δείτε τα 21 θέματα

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1. Έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
2. Έγκριση πρωτόκολλου παραγραφής αξιώσεων προμηθευτών λόγω παρέλευσης πενταετίας και διαγραφής μη νόμιμων δαπανών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
3. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τους δικαιούχους του Δήμου Φιλιατών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
4. Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου . Προσδιορισμός ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής τους για  το έτος 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
5. Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Δ΄τριμήνου 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
6. Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Α΄τριμήνου 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
7. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2020.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
8. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2020. (άρθρο 32 Ν.1080/80).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
9. Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 91403/20.12.2019 απόφασης ένταξης της πράξης “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Φιλιατών” στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππά Σπυρίδων

10. Επιτροπή Ελέγχου κοινόχρηστων χώρων.
Eισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ & Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
12. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για πολυσύχναστες παραλίες για το έτος 2020.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
13. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων .
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
14. Παραχώρηση χρήσης μη λειτουργούντος Σχολείου στην <<ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ >> που βρίσκετε στο συνοικισμό Αχούρια της κοινότητας Κεραμίτσας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
15. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Φοινικίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλ
16. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Ασπροκκλησίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλη
17. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Σμέρτου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλη
18. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον οικισμό Κώτσικας της κοινότητας Πλαισίου για εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού τηλεπικοινωνιών ( για υπηρεσία κινητής – σταθερής Τηλεφωνίας και ευρυζωνικότητας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλ
19. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων Κοινότητας Ραγίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλ
20. Εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας έκτασης 12,313 στρ. στη Δημοτική Κοινότητα Φιλιατών για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχάλ
21. Συζήτηση επί της προτάσεως της Κοινότητας Φιλιατών με θέμα: <<Εμποροπανήγυρι>> Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παππά – Μάλλιου Ουρανία Πανταζάκος Μιχάλη

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Λώλη Άννα – Μαρία .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Τ. Μποροδήμος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *