Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών την Τετάρτη-Δείτε τα 20 θέματα

Share Button

Καλείστε να συμμετάσχετε σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών δια ζώσης    που θα διεξαχθεί  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8), στις 21 Φεβρουαρίου       2024, ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 18:00 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του ν.3852/2010, όπως  τροποποιήθηκαν  με αυτές του άρθρου 6  του Ν. 5056/2023  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

   Θέμα 1ο   Συζήτηση σχετικά με τις διεκδικήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Θεσπρωτίας και έκδοση ψηφίσματος.

Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δ.Σ. κα Σταμάτη Πηνελόπη

 

  

Θέμα 2ο   Εκλογή Αντιπροσώπων Δήμων – Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.

       Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δ.Σ. κα Σταμάτη Πηνελόπη

 

      Θέμα 3ο    Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης  Μετανάστευσης και Προσφύγων.

        Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίγκος Βασίλειος

 

Θέμα 4ο     Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων Δήμου Φιλιατών .

       Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος κα Στάθη Σοφία

 

Θέμα 5ο   Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).    

       Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος κα Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα

 

 Θέμα 6ο Συγκρότηση επιτροπής Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων  Δήμου Φιλιατών.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Παρασκευάς

 

Θέμα 7ο Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και Προσδιορισμός ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής για το έτος 2024.

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κα Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα

 

Θέμα 8ο  Συγκρότηση Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας Σαγιάδας.

  Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κ. Φερεντίνος Σπυρίδων

 

Θέμα 9ο  Ορισμός Επιτροπής ελέγχου αδέσποτων – και ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φερεντίνος Σπυρίδων

 

Θέμα 10ο Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλιατών (Δημοτικό Στάδιο Φιλιατών) στο Αθλητικό Σωματείο «ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ», για τους αγώνες και τις προπονήσεις της Παιδικής Ποδοσφαιρικής Ομάδας για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 και για τις προπονήσεις του τμήματος Στίβου αντίστοιχα».

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος  κα Στάθη Σοφία

    

Θέμα 11ο Αποδοχή και επικύρωση των όρων ένταξης της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλιατών» με κωδικό ΟΠΣ 6003098 και Ένταξη στο Πρόγραμμα «Ήπειρος 2021-2027» σύμφωνα με την υπ’ Α.Π. 2795/05-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΠΕ7Λ9-ΟΞΓ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, παράταση της διάρκειας λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών των «Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλιατών», έγκριση των Τεχνικών Παραρτημάτων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Υποέργων 1 & 2 της Πράξης και παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο  Φιλιατών για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί»

    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Παρασκευάς

   

Θέμα 12ο   Εισήγηση Δημοτικής Επιτροπής με την υπ΄αριθμ. 19/2024 απόφασή της περί καθορισμού  αμοιβής  δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν.  3463/2006 .

 

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος κα Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα

 

Θέμα 13ο    Εισήγηση Δημοτικής Επιτροπής με την υπ΄αριθμ. 20/2024 απόφασή της περί καθορισμού  αμοιβής Πληρεξούσιου δικηγόρου του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν.  3463/2006 .

 

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος κα Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα

 

Θέμα 14ο   Καθορισμός των συντελεστών  των τελών χρήσης λαϊκής αγοράς για το οικονομικό έτος 2024.

Εισηγήτρια  Αντιδήμαρχος κα Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα

 

Θέμα 15ο    Καθορισμό  των  συντελεστών του  Ενιαίου  Ανταποδοτικού  τέλους  Καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού  έτους  2024.

Εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος κα Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα

 

Θέμα 16ο   Καθορισμός των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2024.

Εισηγήτρια :  Αντιδήμαρχος κα Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα

 

Θέμα 17ο Μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή την απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/16.

 

 Εισηγήτρια :  Αντιδήμαρχος κα Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα

 

  Θέμα 18ο    Καθορισμός των συντελεστών  τέλους παρεπιδημούντων του Δήμου Φιλιατών.  

Εισηγήτρια:   Αντιδήμαρχος κα Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα

 

Θέμα 19ο    Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Φιλιατών για το έτος 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φερεντίνος Σπυρίδων

 

Θέμα 20ο    Ορισμός αναπληρωτή Ταμία του Δήμου Φιλιατών ως υπόλογου για τις συναλλαγές με τις τράπεζες: Εθνική , Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Συνεταιριστική Ηπείρου καθώς και με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Εισηγήτρια:   Αντιδήμαρχος κα Σπανοπούλου – Σάρρα Ηλιάνα

 

 

 

                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                   

                                                   ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΑΜΑΤΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *