Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Δευτέρα

Share Button

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του ν.5056/2023, να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας (οδός Σουλίου αρ.3), στις 12 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ψηφίσματα

Εισηγήτρια: κα Μαρία Σαμίου – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 1ο

Συζήτηση σχετικά με τις διεκδικήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Θεσπρωτίας και έκδοση ψηφίσματος.

Θέμα 2ο

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν την ΟΣΟΚΕΘΕΑ.

Ειδικά Θέματα

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Νταής – Δήμαρχος.

Θέμα 3ο

Ενημέρωση και συζήτηση για την προστασία και τη διαχείριση των παραλιών «Δρέπανο» και «Μακρυγιάλι».

Θέμα 4ο

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 345/2019 απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί καθορισμού αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης προέδρων και αντιπροέδρων των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

Θέματα Οικονομικής Υπηρεσίας

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Πάσχος – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 5ο

Έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2023.

Θέμα 6ο

Ορισμός υπευθύνων κίνησης τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα Ηπείρου, χρήσης του συστήματος e-banking καθώς και παροχή εξουσιοδότησης για ενεργοποίηση νέων τραπεζικών προϊόντων.

Θέματα Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων

Εισηγητής: κ. Ηλίας Παππάς – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 7ο

Τετράμηνη παράταση παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χερσαίου λιμενικού χώρου, σύμφωνα με τις τιμές και ζώνες του ΟΛΗΓ ΑΕ.

Θέμα 8ο

Εφαρμογή ή μη του προγράμματος δολωματικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς (δακοκτονία) για το έτος 2024.

Θέματα που αφορούν το πρώην ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ»

Εισηγήτρια: κα Βασιλική Τσώτου – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 9ο

Εξουσιοδότηση Δήμαρχου ως Νόμιμου εκπρόσωπου της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στην Περιφέρεια Ηπείρου» καθώς και επικαιροποίηση του ορισμού της επιτροπής Διοίκησης, Παρακολούθησης και Παραλαβής παραδοτέων και του Υπεύθυνου Έργου της Πράξης.

Θέμα 10ο

Εγγραφή νηπίων, βρεφών και διαγραφή νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέματα Δημοτικών Κοινοτήτων

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Τακλάκογλου – Εντεταλμένος Δημ.Σύμβουλος.

Θέμα 11ο

Επί αιτήσεως του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Γραικοχωρίου για διάθεση γραφείου στο κτήριο του Κοινοτικού Καταστήματος Γραικοχωρίου.

Επιτροπές – Ορισμός Εκπροσώπων

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Νταής – Δήμαρχος.

Θέμα 12ο

Σύσταση Επιτροπής Τουριστικής ανάπτυξης και προβολής.

Θέμα 13ο

Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

Θέμα 14ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».

Θέμα 15ο

Συγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφοριακών & Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 16ο

Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων – ακινήτων για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ΠΔ 270/1981.

Θέμα 17ο

Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2024.

Θέμα 18ο

Ορισμός αιρετών αντιπροσώπων για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ.

Θέμα 19ο

Ορισμός δημοτικού συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή εκκαθάρισης των παλαιών αρχείων του Δήμου Ηγουμενίτσας βάση του ΠΔ.480/85.

Θέμα 20ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ηγουμενίτσας στην επιτροπή διαχείρισης του προγράμματος “ΕΔΠ LEADER 2014-2020”.

Θέμα 21ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή ανέλκυσης Ναυαγίων πλοίων που ευρίσκονται σε περιοχή δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και εκτός ζώνης ευθύνης Οργανισμού Λιμένος Ηγ/τσας.

Θέμα 22ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ηγουμενίτσας με τον αναπληρωτή του στο συμβούλιο χρηστών Λιμένα.

Θέμα 23ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΙΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *