Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Δευτέρα-Δείτε τα 17 θέματα

Share Button
Καλείστε σε μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 13 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19 (άρθρο 78 του Ν.4954/2022), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο
Ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων καταγραφής της Δημοτικής Περιουσίας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο
Παροχή γνώμης επί του σχεδίου ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και του σχεδίου ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2023.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο
«Ενημέρωση για την υπ’ αριθμ. 102/2022 απόφαση κατόπιν της ανακοπής που άσκησαν εργαζόμενοι στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας κατά της πράξης καταλογισμού εναντίον τους, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατ’ εφαρμογή του Ν.4354/2015 και συζήτηση για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης αυτής».
*Θέμα σύμφωνα με την διαδικασία του 1/3, τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
-Εισηγητής: Δημητρίου Θωμάς – Δημοτικός Σύμβουλος.
ΘΕΜΑ 4ο
Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρησης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) «LEADER (ΤΑΠΤοΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο 2022.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 7/2023 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 8/2023 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 10/2023 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Δήμων Σουλίου και Φιλιατών, για τη σύνταξη και υποβολή ενιαίου αιτήματος χαρακτηρισμού των τριών (3) Δήμων, ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΠΤΠΟΔ), βάσει Ν.4875/2021.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση διενέργειας αναγκαστικών εκταφών στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Κανονισμού Κοιμητηρίων.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12ο
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Αστικού Δασυλλίου και Ανάδειξη Ενετικού Κάστρου».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13ο
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Οικοδομικές Εργασίες στη Δ.Ε. Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 14ο
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία στον κάμπο Ν. Σελεύκειας».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 15ο
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Έργα Προστασίας από Πλημμυρικά Φαινόμενα».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 16ο
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα Διευθέτησης Ρέματος Λάκκας».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση της αριθμ. 5/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού Καταστροφής Υλικού 2ου Δημοτικού Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *