Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Δευτέρα-Δείτε τα 26 θέματα

Share Button

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας συνεδριάζει στις 27 Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά την αναγκαστική μεταφορά διαθεσίμων των ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Α’ τρίμηνο 2015 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2015.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 83/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση για δημοπράτηση πέντε (5) εξεδρών κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Επέκταση χωρικών δραστηριοτήτων Δ.Ε.Υ.Α.Η. στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Ανάθεση σε τρίτο με πρόχειρο διαγωνισμό των υπηρεσιών μεταφοράς αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Ηγουμενίτσας στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Ηγουμενίτσας στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την κατασκευή των πεζοδρομίων επί της οδού 49 Μαρτύρων στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και Παρόδων αυτής στην Π.Ε.1» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού 49 Μαρτύρων λόγω ανακατασκευής της γέφυρας Λάκκας, στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και Παρόδων αυτής στην Π.Ε.1» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού 49 Μαρτύρων λόγω κατασκευής του πλακοσκεπούς οχετού Ο5, στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και Παρόδων αυτής στην Π.Ε.1» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 20/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας στα οικοδομικά τετράγωνα 107 – 108 της Δ. Κ. Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 110/2014 απόφασης παραχώρησης οικοπέδου στο Ίδρυμα «Μελά» για κατασκευή Νηπιαγωγείου στον Οικισμό Ζέρβα.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Λήψη καταρχήν απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Δήμου Σουλίου που αφορά τη Διοικητική και τεχνική υποστήριξη σε θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας – διάθεση τεχνικού προσωπικού.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Συνδιοργάνωση ημερίδας με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιατών (Κ.Π.Ε.) και έγκριση δαπάνης.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο
Συμμετοχή σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και έγκριση δαπάνης.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο
Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Δημοτικού Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας, που αφορά χρέος προς την Εφορία.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας’’.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας’’.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση χορήγησης οριακής προθεσμίας του έργου “Ύδρευση Νομού Θεσπρωτίας. Τμήματα Υδαταγωγών Καρτερίου – Πλαταριάς – Συβότων” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Ανάδειξη Βελτίωση Ιστορικού Μονοπατιού προς Άγιο Αρσένιο” του Δήμου Σουλίου.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και Παρόδων αυτής στην Π.Ε.1” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο
Ορισμός εκπροσώπων στο συνέδριο στο Velbert της Γερμανίας (18 – 21 Ιουνίου 2015) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο
Ορισμός εκπροσώπων στο συνέδριο στο Chatellerault της Γαλλίας (5-10 Μαΐου 2015) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο
Ενημέρωση για το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα γίνει στην Χαλκιδική από 7 έως 9 Μαΐου 2015, εκδήλωση ενδιαφέροντος και λήψη σχετικής απόφασης.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου και ψήφιση σχετικής δαπάνης.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *