Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Δευτέρα-Δείτε τα 23 θέματα

Share Button

DIMARXEIO IGOUMENITSASΜε 23 θέματα στην ημερίσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο 2015 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010). -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπ. Εργασίας και αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2016. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2016 λόγω μεταφοράς υπολοίπου. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2016. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Νομικών του Προσώπων. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας και του ΝΠΔΔ «Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.» για το έτος 2016, ύστερα από προσφυγή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Επί αιτήματος αποζημίωσης Γεωργίου Θεοδώρου του Κων/νου για ιδιοκτησία του στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας που ρυμοτομείται. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη της καθαριότητας του κτιρίου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου της οικονομικής υπηρεσίας κατά την ημέρα του Σαββάτου, για την είσπραξη τελών από τη δημοτική αγορά για το έτος 2016. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας, για το έτος 2016. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Επί αιτήματος ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Πέρδικας. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ΠΕ και ΤΕ στα πλαίσια της εγκυκλίου 4 του ΥΠΕΣΔΑ (ΑΠ: Οικ.2395/26-1-2006) και λήψη σχετικής απόφασης. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με πέντε (5) ημερομίσθια για τον μήνα Μάρτιο 2016, για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Τροποποίηση σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηγουμενίτσας και «ΕΕΑΑ ΑΕ» για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Ψήφιση τιμολογίου ΔΕΥΑΗ. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος ΔΕΥΑΗ.

ΘΕΜΑ 16ο Έκφραση γνώμης επί του με αριθμ. πρωτ. 76067/5596/30-11-2015 εγγράφου της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας για την χορήγηση άδειας μόνιμης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στον κ. Ιωάννη Γόγολο του Κων/νου, σε τμήμα εμβαδού 4.013,40 τ.μ. Δημόσιας δασικής έκτασης στην θέση “Τσούκα” περιφέρειας Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας, του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας διαδημοτικού κυνοκομείου στα όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πέριξ κεντρικής πλατείας Πέρδικας” του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Ορισμός Δημοτικού συμβούλου για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Ύδρευση Νομού Θεσπρωτίας. τμήματα υδαταγωγών Καρτερίου – Πλαταριάς- Συβότων” του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση υποβολής πρότασης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ηγουμενίτσας» για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση υποβολής πρότασης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ηγουμενίτσας» για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση για συνδιοργάνωση εκδήλωσης (έκθεση φωτογραφίας) με το Α’ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας και ψήφιση σχετικής δαπάνης. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο Έκφραση γνώμης επί της με αριθμ. πρωτ. 9509/476/3.2.2016 πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ηπείρου, που αφορά στο έργο «Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών σε δασική έκταση 497.547 τμ. στη λατομική περιοχή «Υψώματα Λούτσας» Π.Ε. Θεσπρωτίας, με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία «Α.Υ.Γ.Ε.Σ. Α.Ε.». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *