Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Δευτέρα-Δείτε τα 24 θέματα

Share Button

Καλείστε σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 13 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018,  τις σχετικές Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ (μεικτή συνεδρίαση – δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ   1οΈγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Γ’ τρίμηνο 2021.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   2ο10η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2021.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   3οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 323/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 345/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 371/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 394/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   7οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 395/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   8οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 396/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   9οΕισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 427/2021 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10οΕπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 37/2021 απόφασή της για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 18.289,87τ.μ. στην Κοινότητα Πλαταριάς, με σκοπό την χρήση της ως αποθηκευτικού χώρου ξυλείας και άλλων υλικών κατασκευαστικής εταιρείας.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 38/2021 απόφασή της για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 7.102,67τ.μ. στην Κοινότητα Συβότων, με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 39/2021 απόφασή της για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 8.114,86τ.μ. στην Κοινότητα Συβότων, με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 40/2021 απόφασή της για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 24.985,95τ.μ. από τμήμα του με αριθμό 508 τεμαχίου διανομής αγροκτήματος Αγίου Βλασίου-Καστρίου-Ραγίου έτους 1959 στη θέση «Μεγάλο Λιθάρι» της Κοινότητας Καστρίου, με σκοπό την δημιουργία κέντρου εξυπηρέτησης ιχθυοκαλλιεργειών.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 43/2021 απόφασή της για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα και αποζημίωση λόγω της κύρωσης Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ.16Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής στην θέση «Γκανί» της Κοινότητας Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 16οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 51/2021 απόφασή της για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας στα Ο.Τ. 62 και 63 μετά από την με αριθ. πρωτ. 240πε/28-07-2021 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδίου.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 17οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 52/2021 απόφασή της για παραχώρηση στάσης-στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδοστρώματος της οδού Φ.Μιχαλά 2 στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18οΕισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 53/2021 απόφασή της για τη μεταβίβαση συμφωνητικού μίσθωσης στον κληρονόμο του δικαιούχου λόγω θανάτου.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 19οΑποδοχή ένταξης στα ΚΔΑΠ του Δήμου όλων των παιδιών που έχουν κάνει αίτηση και πληρούν τις προϋποθέσεις.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 20οΤελική ονομασία οδών στην 1η ΠΕ του Δήμου Ηγουμενίτσας και στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 21οΚατανομή Δ’ δόσης 2021 ποσού 86.969,35 € στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 22οΚατανομή συμπληρωματικής δόσης 2021 ποσού 21.742,34 € στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους με προτεραιότητα την κάλυψη δαπανών θέρμανσης.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 23οΈγκριση της με αριθμ. 84/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού Καταστροφής Υλικού του Δημοτικού Σχολείου Καστρίου.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 24οΈγκριση της με αριθμ. 48/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού Καταστροφής Υλικού του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *