Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Παρασκευή-Δείτε τα 29 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 21 Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Σχετικά με την απλή παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Ελιά» του Δ.Δ. Πλαταριάς κατόπιν και αιτήματος του εκπροσώπου της Λαϊκής Συσπείρωσης – Δημοτικού Συμβούλου κ. Θεόδωρου Δήμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.7 του Ν.3852/10.
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Λήψη απόφασης επί της δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 2.α): «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ισχύος 20 MW, στη θέση αγρόκτημα Σπαθαραίων – ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ 1, Δ.Ε.Μαργαριτίου, Δ.Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» με Φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία: «THESPRO PLAN I.K.E.».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 2.α): «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ισχύος 20 MW, στη θέση αγρόκτημα Σπαθαραίων – ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ 2, Δ.Ε.Μαργαριτίου, Δ.Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» με Φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία: «THESPRO PLAN I.K.E.».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.ΘΕΜΑ 5ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2023.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 151/2023 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Οικονομική ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου «ΑΠΕΙΡΟΣ Ποδηλατικός Όμιλος Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 44/2023 απόφασή της περί εκδίκασης ένστασης σχετικά με την τροποποίηση των εγκεκριμένων μηκοτομών ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δ.Ηγ/τσας στα ΟΤ.54 και ΟΤ.65.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 48/2023 απόφασή της περί μετατόπισης η μη περίπτερου του κ. Δάλλα Βασίλειου του Ευαγγέλου στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας, (απέναντι από την Τράπεζα Πειραιώς).
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 10ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 49/2023 απόφασή της περί τροποποίησης η μη του εγκεκριμένου σχεδίου Σκορπιώνας του Δήμου Ηγουμενίτσας στα τεμ.529 και 530 διανομής αγροκτήματος Σκορπιώνας έτους 1957.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΑΚΚΑΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Δήμου Σουλίου για την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δόμησης και καθορισμός των όρων αυτής.
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Δήμου Φιλιατών για την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δόμησης και καθορισμός των όρων αυτής.
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Εξέταση αιτήματος του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης «ΕΡΜΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» για παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου Beach Volley που βρίσκεται δίπλα από το Κλειστό Γυμναστήριο Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο
Εξέταση αιτήματος του «Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου» (Ρίζιανης) για παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Ακινήτου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο
Χορήγηση παράτασης της υλοποίησης του έργου με τίτλο “Use of IoT-enabled and Smart Gridready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings”») με ακρωνύμιο «TARGET» και Ακρωνύμιο “TARGET” στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Greece – Albania 2014 – 2020» .
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο
6η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4630/16.04.2021 Σύμβασης (21SYMV008563360) με τίτλο “Παροχή επιστημονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια» (Επίσημος τίτλος έργου “Use of IoT-enabled and Smart Gridready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings”») με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA-CBC Greece – Albania 2014-2020″» .
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο
Παρουσίαση των παραδοτέων του έργου με τίτλο “Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries” και με ακρωνύμιο SMARTiMONY, το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Αλβανία 2014 – 2020.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο
Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της με αριθ. πρωτ. 14624/04.07.2023 (23SYMV013006061) Σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης των εγκαταστάσεων των ολοκληρωμένων δομών πρόσβασης ΑμεΑ στις παραλίες «Πλαταριά», «Μέγα Άμμος», «Αγία Παρασκευή» & «Καραβοστάσι” με τη συνολική συμβατική αξία 24.354,84€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής 30.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο
Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της με αριθ. πρωτ. 14624/04.07.2023 (23SYMV013006061) Σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες μεταφοράς, εγκατάστασης & απεγκατάστασης των ολοκληρωμένων δομών πρόσβασης ΑμεΑ προς και από τις παραλίες «Πλαταριά», «Μέγα Άμμος», «Αγία Παρασκευή» και «Καραβοστάσι» του Δήμου Ηγουμενίτσας” με τη συνολική συμβατική αξία 5.645,16€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών, για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ και άρθρο 189 παρ.7».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο
Διόρθωση – συμπλήρωση της με αριθμό 103/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας σχετικά με την χορήγηση 8ετούς παράτασης για εκπλήρωση υποχρεώσεων παραχώρησης οικοπέδου στον δικαιούχο άστεγο δημότη Ελευθέριο ΜΩΚΟ του Φωτίου στην θέση Βουνίστρα της τοπικής κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας, ο οποίος εκ παραδρομής δεν αναγράφεται ως δικαιούχος στους πίνακες της παραπάνω απόφασης.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο
Εισήγηση επί της αίτησης του Οδυσσέα ΑΛΕΞΙΟΥ του Σωτηρίου και της Παρασκευής, κατοίκου Σκορπιώνας Ηγουμενίτσας σχετικά με διόρθωση- συμπλήρωση των αποφάσεων 136/2012 και 138/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο
Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

 

 

ΘΕΜΑ 26ο
Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση της αριθμ. 75/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού Καταστροφής Υλικού 4ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης –Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 28ο
Έγκριση της αριθμ. 76/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού Καταστροφής Υλικού 6ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης –Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 29ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου (δίμηνη σύμβαση) για κάλυψη έκτακτων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *