Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη-Δείτε τα 18 θέματα

Share Button

sumvoulioΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 18 Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Α’ τρίμηνο 2016 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010). -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2016. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Θωμά ΚΑΡΒΟΥΝΗ του Χρήστου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως με εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό, σε οικόπεδό του εντός σχεδίου Τ.Κ. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας που ρυμοτομείται. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ηγουμενίτσας» για τα έτη 2016–2017-2018 και 2019, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 243.540,00 €. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Πρόσληψη Ναυαγοσωστών για τρεις (3) μήνες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνες), για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στα ΝΠΔΔ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την μισθοδοσία των καθαριστριών. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση συνδιοργάνωσης με την ΠΕΔ Ηπείρου, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, έκθεσης ζωγραφικής στην Ηγουμενίτσα και ψήφιση σχετικής πίστωσης. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 251/2015 απόφασης περί «Μεταβίβαση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας στη Δ.Ε.Υ.Α.Η» και λήψη νέας απόφασης για την δωρεάν παραχώρησή τους. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Δημιουργία και λειτουργία 2ου ΚΔΑΠ-μεΑ στο κτίριο των ΑμεΑ στο Λαδοχώρι. -Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού» του πρώην Δήμου Παραποτάμου, ύστερα από διάλυση σύμβασης. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας εξοπλισμού παιδικής χαράς Ηγουμενίτσας (προϋπ. 150.000 €) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.2286/95. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Ορισμός Δημοτικού συμβούλου για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πεζοδρόμων και κλιμάκων στο κέντρο της πόλης Ηγουμενίτσας” του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου” του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Αποπεράτωση αντιπλημμυρικών έργων εντός οικισμού Πέρδικας (περιοχή Βλάχας)” του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Διάνοιξη δρόμου πυρόσβεσης στην Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας” του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση δασικών δρόμων” του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα του Αντιδημάρχου Λώλη Ηλία και του επόπτη καθαριότητας Βασιλείου Βασίλειο. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *