Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη-Δείτε τα 11 θέματα

Share Button
Καλείστε σε μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 27 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19 (άρθρο 78 του Ν.4954/2022), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β’ τρίμηνο 2022.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο
Αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2022.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 230/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 233/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ανέγερσης διδακτηρίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο) στο ΟΤ.67 της 3ης ΠΕ Σχεδίου Πόλεως Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο υπό δημιουργία Θεματικό Δίκτυο μεταξύ Δήμων Ελλάδας και Ισραήλ με θέμα Πολιτισμός και Υγεία (Culture & Health) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ηγουμενίτσας για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας Συνεργασίας για την ίδρυση Δικτύου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο
Σχετικά με την πρόταση του Κυνηγετικού Συλλόγου Θεσπρωτίας (υπ’ αριθμ. 46/24-6-2022 απόφαση του ΔΣ) περί τροποποίησης ορίων του καταφυγίου στη θέση “Βαράθι”.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο
Εισήγηση ΕΠΖ για τροποποίηση της 1ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας στα ΟΤ.43Α , ΟΤ.44 & ΟΤ.45.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο
Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή άνευ αξίας αντικειμένων (ηλεκτρονικών ειδών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του N.3463/06 (Δ.Κ.Κ.).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο
Κατανομή πίστωσης ποσού 87.668,30 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *