Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουλίου την Δευτέρα-Δείτε τα 18 θέματα

Share Button

dimos_souliouΣυνεδριάζει την Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου στις 8.30 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου, με τα εξής 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Διάθεση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών περασμένων οικ. ετών.
2. Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή συνεχιζόμενων έργων και μελετών.
3. Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή συνεχιζόμενων υπηρεσιών και προμηθειών.
4. Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών οικ. έτους 2015.
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για Ν.Π του Δήμου.
6. Ανάθεση μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή νηπιαγωγείου στο πρώην Ειρηνοδικείο Παραμυθιάς».
7. Ανάθεση μελέτης: « Γεωλογικής καταλληλότητας-υδρογεωτεχνικής-περιβαλλοντικής, για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου Παραμυθιάς».
8. Διάθεση πίστωσης για : «Πολιτική Προστασία Δ.Ε Παραμυθιάς( Τ.Κ Καλλιθέας-Νεοχωρίου-Πλακωτής-Π. Εκκλησιές)».
9. Διάθεση πίστωσης για : «Έλεγχος ποιότητας νερού».
10 .Διάθεση πίστωσης για : «Εργασίες ηλεκτροσυγγόλυσης».
11. Διάθεση πίστωσης για : «Κοπή κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων».
12. Διάθεση πίστωσης για: «Εργασίες συντήρησης ραντάρ Γαρδικίου» .
13. Περιγραφή εργασιών και Διάθεση πίστωσης για: «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων( Συντήρηση Ωρολογίου Παραμυθιάς)».
14. Διάθεση πίστωσης για : «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών-φαξ-φωτοτυπικών».
15. Διάθεση πίστωσης για : «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού».
16. Διάθεση πίστωσης για : «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου».
17. Διάθεση πίστωσης για : «Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων».
18. Διάθεση πίστωσης για : «Προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης ομβρίων (τσιμεντοσωλήνες)».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.