Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας την Δευτέρα-Δείτε τα 29 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την   16η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέμα 1ο Σύνταξη προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2020.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 2ο Έγκριση απολογιστικού πίνακα εσόδων εξόδων έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 3ο Έγκριση ή μη της αριθ. 1447/2019 Απόφασης Δημάρχου.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 4ο Έγκριση ή μη της αριθ. 1454/2019 Απόφασης Δημάρχου.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 5ο Έγκριση απόδοσης λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών καυσίμων εκτός έδρας για τις μετακινήσεις του κ. Δημάρχου και απαλλαγή υπολόγου.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 6ο Έγκριση απόδοσης λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση δικτύου ΦΟΠ  με πέντε (5) στύλους, μία (1) παροχή ΦΟΠ και επτά (7) Φ.Σ. στην περιοχή Σκορπιώνας Ηγουμενίτσας και απαλλαγή υπολόγου.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 7ο Έγκριση απόδοσης λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση δικτύου ΦΟΠ  με δέκα (10) στύλους – ενός μετρητή χρονοδιακόπτη – δέκα Φ.Σ. και Μ/Σ στην περιοχή «Παλαιού σπαστήρα Μαυρομάτι» και στην περιοχή «Τσιμπουρίκι» Ηγουμενίτσας» και απαλλαγή υπολόγου.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 8ο Έγκριση απόδοσης λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας και απαλλαγή υπολόγου.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 9ο Έγκριση απόδοσης λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας και απαλλαγή υπολόγου.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 10ο Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.000,00 € από τον Ο.Λ.ΗΓ.  Α.Ε. (υπ’ αριθμ. 208/2019 απόφαση Ο.Λ.Η.Γ) για οικονομική ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 11ο Έγκριση του πρακτικού Ι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ύδρευσης στο Πολυνέρι Δήμου Ηγουμενίτσας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 12ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Ηγουμενίτσας».

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 13ο Έγκριση του πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Κωπηλατικό Όμιλο Ηγουμενίτσας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 14ο   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου Beach Volley στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 15ο Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.

Εισηγητής: – Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 16ο Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στους   Δικηγόρους της Νομικής  υπηρεσίας του Δήμου  για παράσταση και εκπροσώπηση του ειδικώς δικαστικώς συμπαραστατούμενου Αλέξανδρου Κοσιώρη του Χαράλαμπου, από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας  ως ειδικής δικαστικής συμπαραστάτριάς του ενώπιον του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας  επι της  αγωγής ακυρώσεως Διαθηκών του πατρός του Χαράλαμπου Κοσιώρη κατά του Αλέξανδρου Κοσιώρη   κλπ 7 συγκληρονόμων.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 17ο Επί αιτήματος Κωνσταντίνου ΡΟΥΣΗ του Νικολάου για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό ή μη ποσού αποζημίωσης του, λόγω πτώσης σε λακκούβα.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 18ο Επί αιτήματος Χρήστου ΚΟΜΙΝΗ του Βασιλείου για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό ή μη ποσού αποζημίωσης του, λόγω πτώσης σε λακκούβα.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 19ο Επί αιτήματος Αθανασίου ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ του Κωνσταντίνου για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό ή μη ποσού αποζημίωσης του, λόγω πτώσης σε λακκούβα.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 20ο Επί αιτήματος Σπυρίδωνα ΜΠΑΛΑΣΚΑ του Παναγιώτη για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό ή μη ποσού αποζημίωσης του, λόγω πτώσης σε λακκούβα.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 21ο Επί αιτήματος Θωμά ΧΑΝΑ του Αποστόλου για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό ή μη ποσού αποζημίωσης του, λόγω πτώσης δέντρου στο Ι.Χ. όχημά του.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 22ο Επί αιτήσεως Βασιλική ΙΩΑΝΝΟΥ του Σπυρίδωνα για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 23ο Επί αιτήσεως Ευάγγελου ΠΑΠΠΑ του Ιωάννη για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 24ο Επί αιτήσεως Αθηνάς ΠΑΝΟΥΣΗ του Χρήστου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 25ο Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΤΟΛΗ του Χρήστου & Χαρίκλειας ΣΤΕΦΟΥ του Στεφάνου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία τους.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 26ο Επί αιτήσεως Αικατερίνης ΔΙΑΜΑΝΤΗ του Βασιλείου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 27ο Επί αιτήσεως Σπυρίδωνος ΔΙΑΜΑΝΤΗ του Βασιλείου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 28ο Επί αιτήσεως Βασιλείου ΔΙΑΜΑΝΤΗ του Θεοδώρου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία του.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

Θέμα 29ο Επί αιτήσεως Ανθούλα ΖΗΣΗ του Σπυρίδωνα για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.

Εισηγητής: – Δήμαρχος

 

                                    

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *