Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας την Παρασκευή-Δείτε τα 26 θέματα

Share Button

DIMARXEIO IGOUMENITSASΚαλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 12η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :

Θέμα 1ο: Έγκριση και διάθεση ψήφιση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2016.

Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού.

Θέμα 2ο: Άσκηση η μη προσφυγών σύμφωνα με το διατακτικό της με αριθμό 493 / 2015 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 3ο: Ματαίωση των αποτελεσμάτων του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 23% και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 4ο:Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του καταστήματος «ΚΙΟΣΚΙ» στην Τ.Κ. Παραποτάμου Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 5ο: Επανέλεγχος δικαιολογητικών του μειοδότη στο διαγωνισμό για τηα ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 6ο: Επανέλεγχος δικαιολογητικών του μειοδότη της δημοπρασίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΣΤΑ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ΒΛΑΧΑ) – Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ – Δ.Κ. ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ»

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 7ο:Έγκριση των πρακτικών και αποδοχή της προσφοράς του κ. ΒΕΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου της ομάδας Γ’ και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια των: Ομάδα Α’ – Προμήθεια ειδών παντοπωλείου, Ομάδα Β’ – ειδών Οπωροπωλείου, Ομάδα Δ’ – Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου, Ομάδα Ε’ – Προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου – ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ, Ομάδα ΣΤ’ – Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου και Ομάδα Ζ’ – Προμήθεια ειδών Γαλακτοπωλείου- Δήμος Ηγουμενίτσας, ύστερα από Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 8ο : Επί αιτήσεως Σοφίας ΤΑΤΣΗ του Ιωάννη για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 9ο : Επί αιτήσεως Αικατερίνης ΛΥΓΚΑ του Κωνσταντίνου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 10ο : Επί αιτήσεως Αχιλλέα ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ του Κωνσταντίνου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό σε οικόπεδό της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 11ο : Επί αιτήσεως Πέτρου ΓΙΑΝΝΗ του Γεωργίου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 12ο : Επί αιτήσεωςΠάρη ΠΑΠΠΑ του Αναστασίου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 13ο : Επί αιτήσεως Ηλία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Ανθιμου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 14ο : Επί αιτήσεως Λαμέ ΜΠΑΣΚΙΜ του Λαμέ για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό σε οικόπεδό της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 15ο : Επί αιτήσεως Παύλου ΔΑΜΟΥ του Κωνσταντίνου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 16ο : Επί αιτήσεως Δημήτριου ΚΑΛΟΔΙΚΗ του Σταύρου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 17ο : Επί αιτήσεως Βασίλειου ΚΑΛΟΔΙΚΗ του Σταύρου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 18ο : Επί αιτήσεωςΦίλιππου ΚΑΤΣΙΟΥ του Σταύρου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό σε οικόπεδό της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 19ο : Επί αιτήσεως Φώτιου ΣΟΥΚΑ του Φιλίππου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 20ο : Επί αιτήσεως Βασίλειου ΡΕΣΤΑ του Θεοδώρου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό σε οικόπεδό της στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 21ο : Επί αιτήσεως Βασίλειου ΣΙΩΖΙΟΥ του Κωνσταντίνου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 22ο : Επί αιτήσεως Παύλου ΝΤΟΥΛΙΑ του Βασιλείου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 23ο : Επί αιτήσεως Βασίλειου ΝΤΟΥΛΙΑ του Αθανασίου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 24ο : Επί αιτήσεως Γεωργίας ΜΠΙΛΛΑ του Χαριλάου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό σε οικόπεδό του στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 25ο :Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου – Ειδικού Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας».

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 26ο :Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *