Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας σήμερα το μεσημέρι-Δείτε τα 15 θέματα

Share Button

H Οικονομική Επιτροπή Ηγουμενίτσας συνεδριάζει σήμερα και ώρα 13:00 στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :

Θέμα 1ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 2ο: Έγκριση και διάθεση ψήφιση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2015.
Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού.

Θέμα 3ο: Έγκριση ή μη της αριθμ. 534/08-5-2015 Απόφασης Δημάρχου.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 4ο : Διάθεση πίστωσης και ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές εφαρμογές στο Δήμο Ηγουμενίτσας (Τ.Κ. Πέρδικας)».

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 5ο : Διάθεση πίστωσης και ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές εφαρμογές στο Δήμο Ηγουμενίτσας (Δ.Ε. Ηγουμενίτσας)».

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 6ο : Διάθεση πίστωσης και ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές εφαρμογές στο Δήμο Ηγουμενίτσας (Δ.Ε. Μαργαριτίου)».

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 7ο : Διάθεση πίστωσης, έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Καθορισμός των όρων του Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο: «Μεταφορά αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Ηγουμενίτσας» και συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 8ο : Καθορισμός των όρων Διακήρυξης για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων Αιγιαλού Παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων (ξαπλώστρες – ομπρέλες) στην παραλία ΑΡΙΛΛΑΣ της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 9ο : Καθορισμός των όρων Διακήρυξης για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων Αιγιαλού Παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων (ξαπλώστρες – ομπρέλες) στην παραλία ZABIAτης Τοπικής Κοινότητας Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 10ο : Καθορισμός των όρων Δημοπράτησης για την εκμίσθωση πέντε (5) θέσεων κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Κοινότητας Ηγ/τσας (έναντι της Εurobank) για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 11ο : Καθορισμός των όρων Δημοπράτησης για την εκμίσθωση μιας (1) θέσης 80 τ.μ. μεταξύ του παραλιακού πάρκινγκ (έναντι της εκκλησίας) και του Ηρώου στο «Πάνθεον» κοινοχρήστου χώρου της Δημοτικής Κοινότητας Ηγ/τσας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 12ο : Επί αιτήσεων των Μπατσούλη Χρήστου του Αντωνίου, Μπατσούλη Χρήστου του Ευαγγέλου, Ριζόπουλου Δημητρίου του Νικολάου, Φωτιάδη Μιλτιάδη του Ιορδάνη και Παπαθεοδοσίου Σπυρίδων του Χαραλάμπους για εξώδικο συμβιβασμό και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα και προσκύρωση με βάση την τιμή της εισφοράς σε χρήμα.

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 13ο : Διάθεση πίστωσης, καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ανέγερση Νηπιαγωγείου στον αστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Εθνικής Αντίστασης» και συγκρότηση επιτροπής.

Εισηγήτης : Μιχαήλ Γκίκας – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 14ο : Διάθεση πίστωσης και ανάθεση εκπόνησης μελέτης : ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΒΟΤΩΝ.

Εισηγητής : Μιχαήλ Γκίκας – Αντιδήμαρχος.

Θέμα 15ο : Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης του έργου: Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου.

Εισηγητής : Μιχαήλ Γκίκας – Αντιδήμαρχος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.