Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας-Δείτε τα 20 θέματα

Share Button
Καλείστε σε μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 6 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19 (άρθρο 78 του Ν.4954/2022), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο
Υποβολή αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση δανείου με σκοπό την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου» στα διοικητικά όρια της Δ.Κ.Νέας Σελεύκειας συνολικού προϋπολογισμού 765.000 € με ΦΠΑ.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ΠΑΚΠΠΟ) ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ”.
-Εισηγήτρια: Ζεϊμπέκογλου Δέσποινα – Πρόεδρος Δ.Σ “ΠΑΚΠΠΟ”.
ΘΕΜΑ 3ο
Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας ενός (1) καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού διαξονικού μικτού φορτίου 19tn με γερανό και αρπαγή της αριθ. πρωτ. 17418/17.12.2021 σύμβασης (AΔAM:21SYMV009792069) της πράξης ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΠΣ 5052624 (Υποέργο 5).
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο
Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου διαξονικού οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 14m3 με σύστημα πλύσης κάδων της αριθ. πρωτ. 17416/17.12.2021 σύμβασης (AΔAM:21SYMV009791869) της πράξης ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΠΣ 5052624 (Υποέργο 3).
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 488/2022 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στον Δήμο Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφασή της για τροποποίηση της αριθ. 48/2022 εισήγησης-απόφασής της και νέα εισήγησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση δουλείας διόδου πρόσβασης σε δημοτική οδό διανομής στην Κοινότητα Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 2/2023 απόφασή της για τροποποίηση σχεδίου πόλεως οικισμού Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Μειωτικός) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας και χορήγηση παράτασης για κλείσιμο του φακέλου.
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου «Κατασκευή πλατείας στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13ο
Σχετικά με τα ευρήματα της 2ης Τεχνικής Αναφοράς Ελέγχου Ποιότητας του Ε.Σ.Π.ΕΛ. στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Π.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ”.
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 14ο
Κατανομή Α’ δόσης 2023 στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τροχονόμων.
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
ΘΕΜΑ 15ο
1η τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 20019/04.11.2022 Σύμβασης (22SYMV011576021) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στην υλοποίηση του έργου “Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries”, με ακρωνύμιο “SMARTiMONY”».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 16ο
Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων – ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 270/1981.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 17ο
Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2023.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 18ο
Συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Καταλληλότητας Ακινήτων (άρθρο 7 παρ.1 του ΠΔ 270/1981) για το έτος 2023.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 19ο
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων για το έτος 2023.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 20ο
Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων έτους 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ.11δ και άρθρο 189 παρ.7).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *