Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας-Δείτε τα 13 θέματα

Share Button
Καλείστε σε μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 6 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19 (άρθρο 78 του Ν.4954/2022), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση προσλήψεων έτους 2023 – προσδιορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο
1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2023.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 22/2023 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 24/2023 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 25/2023 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο
Εφαρμογή ή μη του προγράμματος δολωματικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς (δακοκτονία) για το έτος 2023.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 8/2023 απόφασή της περί χορήγησης ή μη έγκρισης εισόδου-εξόδου σε πυλωτή επί της οδού Πίνδου στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 9/2023 απόφασή της περί χορήγησης ή μη έγκρισης εισόδου-εξόδου σε οικόπεδο επί της οδού Κύπρου στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 10/2023 απόφασή της περί τροποποίησης ή μη του παλαιού εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ηγουμενίτσας στα Ο.Τ. Γ28, Γ29 και Γ35.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 11/2023 απόφασή της περί τροποποίησης ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Σελεύκειας στο Ο.Τ. 70.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο
Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου «Λατομείο αδρανών υλικών εντός λατομικής περιοχής (τμήμα Ι) στη θέση «ΠΙΘΑΡΙ ή ΠΑΛΙΑΡΕΖΑ», Τ.Κ. Δριμίτσας, Δ.Ε. Παραποτάμου, Δήμου Ηγουμενίτσας, με Φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία «ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΑΦΩΝ ΛΕΦΑ»
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12ο
Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου «Οριοθέτηση ρεμάτων Πλαταριάς», Δ.Ε. Συβότων, Δήμου Ηγουμενίτσας με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας τον Δήμο Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση του από 13-2-2023 Πρακτικού καταστροφής άχρηστων και μη εμπορεύσιμων υλικών (ηλεκτρονικών ειδών) που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *