Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας-Δείτε τα 17 θέματα

Share Button
Καλείστε σε μικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 27 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID-19 (άρθρο 78 του Ν.4954/2022), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2023.
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 160/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη της επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου που υλοποιούνται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΚΤ Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ).
-Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο
Προσαρμογή του νέου τροποποιημένου ΟΕΥ του ΠΑΚΠΠΟ με τις διατάξεις του ΠΔ 85/2022, “Nέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο” (ΦΕΚ22οντολογΟ πη232Α΄/17-12-2022). (Απόφ.ΔΣ ΠΑΚΠΠΟ 17/2023) .
Εισηγήτρια: Δέσποινα Ζεϊμπέκογλου – Πρόεδρος Δ.Σ. “ΠΑΚΠΠΟ”.
ΘΕΜΑ 4ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η) Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2023.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο
Άσκηση ή μη αγωγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων (σχετ. η με αριθμ. 9/2023 απόφ. Οικον.Επιτροπής).
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο
Επικαιροποίηση της με αριθμ. 131/2019 απόφασης Δ.Σ. για την “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας” στο ΕΣΠΑ 2021-2027 (μεταφορά από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο
Χορήγηση παράτασης της υλοποίησης του έργου με τίτλο “Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries” και Ακρωνύμιο “SMARTiMONY” στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Greece – Albania 2014 – 2020».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο
2η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 20019/04.11.2022 Σύμβασης (22SYMV011576021) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στην υλοποίηση του έργου “Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries”, με ακρωνύμιο SMARTiMONY», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA-CBC Greece – Albania 2014-2020”.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο
Παράταση προγράμματος απασχόλησης προσωπικού με το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών για ένα (1) έτος.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο
Χορήγηση παράτασης της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του Κοινοτικού ξενώνα Πέρδικας στην Ελληνική Αστυνομία για στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Πέρδικας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία στον Κάμπο Ν. Σελεύκειας».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Πλέγματος Πεζοδρομίων-Ποδηλατοδρόμων και Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Οικοδομικές Εργασίες στη Δ.Ε. Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Έργα προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα στον Δήμο Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 16ο
Επί αιτήσεως του ΚΤΕΛ Ν. Θεσπρωτίας για κατασκευή αστικής οδού στην 1η Π.Ε. του Σχεδίου Πόλεως Ηγουμενίτσας.
– Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 17ο
Κατανομή πίστωσης, ποσού 1.198,20 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της, για τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.
-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης –Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *