Τα μέτρα στήριξης ύψους 6,8 δισ. ευρώ – Τι προβλέπεται για δώρο Πάσχα και επιταγές

Share Button

Δημοσιεύτηκε το πρωί της Τρίτης η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  με τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση ύψους 6,8 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού. Μεταξύ άλλων δίνονται διευκρινίσεις για τον χρόνο καταβολής του δώρου Πάσχα, για το τι δικαιούνται ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί και επιστήμονες, ενώ παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις στην Εργάνη ως τις 10 Απριλίου.

Η ΠΝΠ περιλαμβάνει επίσης τις διατάξεις για την έκπτωση 25% στις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων και για τον μήνα Απρίλιο, αλλά και την αναβολή 75 ημερών για τις επιταγές.

Συγκεκριμένα για το χρόνο καταβολής του δώρου Πάσχα η ΠΝΠ προβλέπει:

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 742) και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραντης 30ής Ιουνίου 2020.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, το επίδομα εορτών Πάσχα υπολογίζεται, βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.

5. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Όσον αφορά το επίδομα των 800 ευρώ, οκτώ στους δέκα εργαζόμενους θα το λάβουν όπως και συμπληρωματικά ευεργετήματα ενώ στο πλαίσιο στήριξης εντάσσονται 800.000 επιχειρήσεις.

Ανά κατηγορία τα μέτρα:

1. Ελεύθεροι επαγγελματίες

700.000 ελεύθερους επαγγελματίες και εργοδότες ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους και εντάσσονται στους ΚΑΔ του υπουργείου οικονομικών. Οι επιτηδευματίες θα πρέπει να υποβάλλουν από τη Δευτέρα 6 Απριλίου το σχετικό ψηφιακό έντυπο στο σύστημα Εργάνη για να λάβουν και οι ίδιοι την έκτακτη ενίσχυση των 800 ευρώ. Προϋπόθεση και σ΄αυτήν την περίπτωση είναι να διατηρηθούν στο ακέραιο οι θέσεις εργασίας. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής φόρου και δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών. Επίσης παγώνει η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων οφειλών μηνός Φεβρουαρίου (πληρωτέες έως αύριο 31/3) και Μαρτίου (πληρωτέες έως 30 Απριλίου) έως την 1η Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου αντίστοιχα. Αν δε θέλουν να κάνουν χρήση της αναστολής και πληρώσουν στην ώρα τους θα έχουν έκπτωση 25% επί των οφειλών.

2. Μισθωτοί

1,7 εκατ. εργαζόμενοι θα υπαχθούν σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων για να λάβουν τα 800 ευρώ τα οποία καλύπτουν 45 ημερολογιακές ημέρες . Μετά τη λήξη της αναστολής της σύμβασης , ο εργοδότης οφείλει να διατηρήσει τον εργαζόμενο στη θέση εργασίας για ενάμισι μήνα μετά. Οι εργαζόμενοι μπορεί να τεθούν τμηματικά σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων με απώτερη ημερομηνία έναρξης την 20η Απριλίου και διάρκεια εφαρμογής του μέτρου έως την 5η Ιουνίου. (45 ημέρες)

Την Τετάρτη 1/4 θα ανοίξει η πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr για τους εργαζόμενους οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλουν την δική τους υπεύθυνη δήλωση τμηματικά έως τις 10 Απριλίου.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν επίσης τα ειδικά ηλεκτρονικά έντυπα για την μείωση 40% του μισθώματος της Α’ κατοικίας τους. Το κράτος θα καλύψει τις εισφορές του κατά την περίοδο της αναστολής της σύμβασης ενώ έχουν τη δυνατότητα αναστολής πληρωμής φόρων και δόσεων δανείων.

Παράλληλα παρατείνεται μέχρι και την επόμενη Παρασκευή 10 Απριλίου η προθεσμία που εξέπνεε σήμερα για την υποβολή της ψηφιακής υπεύθυνης δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» των εργοδοτών που η επιχειρηματική τους δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής. Η υποβολή των αιτήσεων για τους εργαζόμενους θα ξεκινήσει κανονικά την 1η Απριλίου ενώ δεν αποκλείεται να δοθεί και σε αυτήν την προθεσμία παράταση.

Μέτρα για επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την ΠΝΠ, για τις επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης εκπίπτει 25% των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.

Επίσης αναστέλλεται για διάστημα 75 ημερών η πληρωμή επιταγών που λήγουν στο διάστημα από 30 Μαρτίου έως και 31 Μαίου και αναβάλλεται έως 30 Απριλίου η κοινοποίηση προστίμων της φορολογικής Διοίκησης.

Κανένα μέτρα μέτρο αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κτλ) δεν θα επιβάλλεται όσο είναι κλειστά τα Δικαστήρια λόγω της πανδημίας.

Αναστέλλεται για 3 μήνες η έναρξη του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Παρατείνεται έως 31 Ιουλίου η παραγραφή φορολογικών υποθέσεων που λήγουν απο 30 Μαρτίου έως 31 Μαίου.

Επίσης Οι εργοδότες των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή έχουν προθεσμία να υποβάλλουν αιτήσεις για την υπαγωγή των εργαζόμενων τους σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων μέχρι τις 10 Απριλίου. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά τα εξής μέτρα:

– Να αναστείλουν τις συμβάσεις των μισθωτών τους για μια περίοδο 45 ημερών ανά μισθωτό και εντός του χρονικού διαστήματος 21 Μαρτίου έως 20 Απριλίου. Για το 45ήμερο της αναστολής δεν καταβάλλουν μισθό ούτε εισφορές. Το κράτος αναλαμβάνει να καταβάλει στον εργαζόμενο τα 800 ευρώ και να καλύψει τις εισφορές του.

– Εκ περιτροπής εργασίας, ώστε κάθε εργαζόμενος να απασχολείται κατ ελάχιστο 2 εβδομάδες τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, εισπράττοντας το αντίστοιχο τμήμα του μισθού του.

Αν ο εργοδότης αποφασίσει να χορηγήσει μέρος του μισθού επιπλέον των 800 ευρώ στους εργαζόμενους πρέπει να το δηλώσει στις ΑΠΔ και να καταβάλλει τις εισφορές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιοποιήσουν τα μέτρα ευελιξίας οι εργοδότες είναι να μην προχωρήσουν σε απολύσεις.

Έκτακτη ενίσχυση στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία 

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, στον ΕΟΔΥ, και στην υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση ίση με το μισό του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού τους.

Συγκεκριμένα, το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ ΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο ‘Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υπε) και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταβάλλεται για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.