Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφ.Ηπείρου

Share Button

PERIFEREIA IPIROUΤην 06-02-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με τα θέματα που αφορούν την Π.Ε. Θεσπρωτίας να είναι τα κάτωθι:

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση πλακοσκεπούς οχετού στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 220.000,00 με ΦΠΑ.
Έγκριση του από 02-02-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού € 12.500,00 με ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, «Για τον σχεδιασμό δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Adriatic Model Forest-AMF» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013 III και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου με τίτλο “HERA – Sustainable tourism management of Adriatic HERitage”», προϋπολογισμού € 288.353,50 με ΦΠΑ που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA ADRIATIC CBC».
Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 11264/295/27-01-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου λόγω θεομηνίας προς Κεραμίτσα από κατολισθήσεις.
Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 11274/298/27-01-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου λόγω θεομηνίας προς Φράγμα Ραγίου.
Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 11267/296/27-01-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση λόγω θεομηνίας επαρχιακού δικτύου από Σαγιάδα έως τελωνείο Μαυροματίου.
Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 13325/353/30-01-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου λόγω θεομηνίας στην περιοχή Γκρίκα – Ψάκκα Δ. Σουλίου.
Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 11258/294/27-01-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου λόγω θεομηνίας από Ραβενή προς Μαλούνι και Βροσύνη.
31. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 11272/297/27-01-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου λόγω θεομηνίας Αγίας Μαρίνας – Βασιλικός – Μαζαρακιά.
Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Τσαρκοβίστα Νικόλαου, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την έκδοση κάρτας ταχογράφου για οδηγό του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Τσότση Ευφροσύνης, στην Αθήνα για την συμμετοχή της στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) από 09 έως 13/02/2015, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην πολιτιστική εκδήλωση με θέμα «Προώθηση – προβολή ελληνικών μουσικών οργάνων», στην Πέρδικα Θεσπρωτίας, την 08-02-2015.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *