Θετική γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014 -2020

Share Button

PERIFEREIA IPIROUΤην ομόφωνη θετική γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014 -2020, προχώρησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.
Οι Άξονες Προτεραιότητας που τίθενται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020, αφορούν σε:
– Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και βιώσιμες υποδομές
– Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
– Τεχνική βοήθεια
Οι Θεματικοί Στόχοι είναι:
– Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της προσαρμογής και της άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής, πρόληψη κινδύνων και διαχείριση.
– Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, των δικτύων και υπηρεσιών πληροφοριών και επικοινωνιών, επένδυση σε διασυνοριακά συστήματα και εγκαταστάσεις ύδρευσης, διαχείρισης αποβλήτων και ενέργειας.
– Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του εμπορίου και των επενδύσεων.
– Ενθάρρυνση του τουρισμού και της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
Επίσης, η Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης της Περιφέρειας κ. Ευ. Βαγενά, ενέκρινε την χορήγηση των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, ο αριθμός των οποίων είχε γίνει αποδεκτός με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου βάσει των εισηγήσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, και τη διαδικασία καθώς και την έκδοση των διοικητικών πράξεων – αποφάσεων χορηγήσεων των συγκεκριμένων αδειών να αναλάβουν οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Μετά από ενδελεχή συζήτηση η Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου “Περί υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου” με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Η εν λόγω εισήγηση, πέραν των άλλων επισημάνσεων που θα γίνουν, θα περιλαμβάνει:
– τον προσδιορισμό του μέγιστου αριθμού των χορηγούμενων αδειών τόσο του υπαίθριου πλανόδιου, όσο και του στάσιμου εμπορίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κατά Περιφερειακή Ενότητα
– οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων αναφορικά με τον αριθμό των αδειών υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου), να έρχονται προς έγκριση στην Περιφέρεια (Περιφερειακού Συμβούλιο ή αρμόδια Επιτροπή) σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατά προτίμηση στο τέλος κάθε έτους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *