Τι περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση οφειλών προς εφορία και ΟΓΑ

Share Button

proupologismos-lefta-620x320Δόθηκε προς δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι οφειλέτες της εφορίας, θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν σε 2 έως 100 δόσεις – με ελάχιστο ποσό δόσης τα 20 ευρώ τον μήνα – και να εξασφαλίσουν μείωση προσαυξήσεων από 30% έως 90%. Εφάπαξ αποπληρωμή των χρεών οδηγεί σε διαγραφή 100% των προσαυξήσεων. Στη ρύθμιση εντάσσονται τελικώς και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του πρώτου διμήνου του 2015, ενώ δικαίωμα ένταξης υπάρχει και για όσους παραιτηθούν της δικαστικής οδού. Όσον αφορά τη ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών προς τον ΟΓΑ, θα μπορούν να ενταχθούν όσες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1/2/2015, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση προς τον ΟΓΑ υποβάλλεται μέχρι τις 30/4/2015.

Η ρύθμιση για την εφορία
Για όσους πληρώσουν εφάπαξ ένα μέρος των οφειλών τους έως τις 26 Απριλίου (και ποσά τουλάχιστον 200 ευρώ) δίνεται η δυνατότητα διαγραφής του συνόλου των προσαυξήσεων. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 26 Μαΐου.
Οι επιλογές που παρέχονται στους οφειλέτες της εφορίας, έχουν ως εξής:
α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
β) από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
γ) από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
δ) από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
ε) από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
στ) από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).
ζ) από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
η) από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
θ) από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
ι) από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).
ια) από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
ιβ) από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Ρύθμιση προς ασφαλιστικά ταμεία
Μικρό επιτόκιο και μεγάλες προσδοκίες για αύξηση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία, περιλαμβάνει η νέα ρύθμιση οφειλών, όπως περιγράφεται στο σχέδιο νόμου, με στόχο την είσπραξη 1,46 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου, που θα δώσουν ανάσα στα οικονομικά των Ταμείων. Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμό (του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011), όπως αυτός ισχύει και τηρούν τους όρους αυτού και εφόσον το υπόλοιπο ύψος της οφειλής τους είναι άνω των 15.000 ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα ρύθμιση σε 100 δόσεις, εκτός αν με αίτησή τους που υποβάλλεται μέχρι 30/4/2015 ζητήσουν την υπαγωγή σε μικρότερο αριθμό δόσεων.
Όταν το ύψος της οφειλής είναι άνω των 5.000 ευρώ, αυτή προσαυξάνεται εφεξής με 0,25 % μηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή.
Για ύψος οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση.
Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων, ως ακολούθως:
i. Εφάπαξ καταβολή οφειλής, έκπτωση 100%.
ii. Ρύθμιση έως 50 δόσεις, έκπτωση 70%.
iii. Ρύθμιση από 51 έως 100 δόσεις, έκπτωση 50%.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη:
1. Αύξηση από 5.000 σε 50.000 ευρώ του ορίου της ληξιπρόθεσμης οφειλής που το αδίκημα οδηγεί σε ποινικές διώξεις
2. Κατάργηση των προστίμων 10, 20 και 30%, τα οποία επιβάλλονται σήμερα σε ληξιπρόθεσμες οφειλές ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης
3. Κατάργηση της ελάχιστης ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης σε περιπτώσεις απόκτησης εισοδήματος μόνο από τόκους και ακίνητα
4. Συγκέντρωση του συνόλου των ακινήτων του δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ.

Το σχέδιο νόμου θα είναι προς δημόσια διαβούλευση μέχρι και την Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *