Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη κ.κ. Τίτου

Share Button

Ὁ ἀγγελικός ὕμνος πού ἀκούσθηκε κατά την νύχτα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας στη Βηθλεέμ, «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη», τονίζει ιδιαίτερα τό μεγάλο αγαθό τῆς εἰρήνης, πού μέ τήν γέννησή του ἔφερε ὁ Χρίστος στον κόσμο. Καί αὐτό δείχνει, ὅτι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι, νά ἐπικρατεῖ στόν κόσμο ή ειρήνη.
Ἡ εἰρήνη εἶναι τό μεγαλύτερο αγαθό γιά κάθε ἄνθρωπο, πού τόν κάνει νά μπορεῖ νά διαβαίνει τήν ζωή του ἤρεμος καί χαρούμενος, ἀφοσιωμένος στα δημιουργικά του ἔργα καί ἐπιτυγχάνοντας τον προορισμό της ζωής του.

Είναι κρίμα, μια ζωή πάνω στή γῆ, πού εἶναι τόσο σύντομη, νά τήν κάνουμε τόσο σκληρή και πικραμένη, ἐνῶ θά μπορούσαμε, βοηθῶντας ὁ ἕνας τόν ἄλλον νά εἴμαστε χαρούμενοι καί εὐτυχισμένοι. Ἡ εἰρήνη λοιπόν εἶναι προϋπόθεση γιά τήν προκοπή, τήν ευημερία καί τήν επιβίωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Ἡ πραγματικότητα ὅμως εἶναι σκληρή καί μᾶς ἔχει διδάξει, ὅτι αὐτό τό πολύτιμο αγαθό τῆς ζωῆς εἶναι πολύ εὔθραυστο, πού τό συντρίβουν καί τό κουρελιάζουν οἱ πόλεμοι καί τά μίση τῶν ἀνθρώπων. Από τούς ἀρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα βλέπουμε τούς πολέμους να συνταράσσουν τό πρόσωπο τῆς γῆς, να δημιουργούν ἑκατόμβες νεκρῶν, πληγές, πόνο καί δυστυχία. Καί αὐτό τό θηρίο του πολέμου, πιο φοβερό και απαίσιο προβάλλει σήμερα, κάτω ἀπό τήν ἀπειλή ἑνός πυρινικοῦ ὁλοκαυτώματος, πού θά σημάνει ἀσφαλῶς τό τέλος τῆς ἀνθρωπότητας.
Ωστόσο ὁ διακαής πόθος ὅλων τῶν λαῶν, ὅλων τῶν ἀνθρώπων, εἶναι νά ζήσουν ειρηνικά, καί νά ἐπιλύσουν τις διαφορές μεταξύ τους, με συνεννόηση καί ειρηνικά μέσα. Κανένας ἀπό τούς λαούς δέν θέλει τόν πόλεμο, διότι γνωρίζουν ὅτι φέρνει τήν καταστροφή σέ ὅλους, ἀκόμη καί στούς νικητές. Γι’ αὐτό φωνάζουν και διαμαρτύρονται με κάθε τρόπο, σ’ όλο τον κόσμο, για τούς ἀσυλλόγιστους εξοπλισμούς, πού προετοιμάζουν τήν καταστροφή τοῦ κόσμου.
Αλλά τότε ποιοί θέλουν τόν πόλεμο καί ἀποτελοῦν ἀπειλή γιά τήν ἀνθρωπότητα; Ατυχῶς μερικοί ηγέτες, ἰδίως τῶν μεγάλων λαῶν, οἱ ὁποῖοι κυβερνοῦν τήν τύχη τοῦ κόσμου, καί πίσω ἀπό αὐτούς, ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἀπό τούς πολέμους πλουτίζουν. Διότι δέν πρέπει να ξεχνᾶμε, ὅτι οἱ πολεμικές βιομηχανίες εἶναι οἱ πιό ἐπικερδεῖς καί στηρίζουν κατά τό πλεῖστον τήν οικονομία τῶν μεγάλων.

Πῶς ὅμως μπορεῖ νά διασωθεῖ ή ειρήνη μέσα σ’ ένα κόσμο ἀλληλοσυγκρουόμενο, με διαφορετικές πεποιθήσεις, κοινωνικά συστήματα καί φιλοσοφία τῆς ζωῆς, πού διαιρούν τόσο βαθειά τούς ἀνθρώπους καί γεμίζουν μέ μίση τήν καρδιά τους; Βέβαια ὁ καθένας ὑποστηρίζει, ὅτι ἡ άποψή του περί τῶν πραγμάτων τῆς ζωῆς εἶναι ἡ πιό ορθή. Γεγονός ὅμως πάλι εἶναι, ὅτι σέ ὅλες τίς ἀνθρώπινες πεποιθήσεις καί ἐπιδιώξεις υπάρχουν ατέλειες καί λάθη. Τό ἀγαθό όμως τῆς εἰρήνης βρίσκεται πάνω ἀπ’ ὅλα αὐτά καί πρέπει με κάθε τρόπο νά τό κατοχυρώσουμε καί νά τό μονιμοποιήσουμε στή γῆ. Εὐχῆς ἔργο. Πῶς ὅμως θά τό ἐπιτύχουμε;
Θά τό ἐπίτυχουμε, ἂν καταλάβουμε, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἴσο δικαίωμα να ζήσουν καί νά χαροῦν τήν ζωή. Ἂν ἀποδώσουμε σέ ὅλους τούς λαούς δικαιοσύνη καί παύσουμε να τους διακρίνουμε σε μεγάλους και μικρούς, σε πλούσιους και φτωχούς. Διότι εἶναι μεγάλο στίγμα γιά τόν πολιτισμό τοῦ αἰῶνα μας να πεθαίνουν δεκάδες ἑκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ἀπό τήν πείνα καί τήν στέρηση.
Θά τό ἐπίτυχουμε, ἂν ἀφεθοῦν οἱ ἄνθρωποι καί οἱ λαοί νά σκέπτονται καί νά ἐκφράζονται ελεύθερα καί νά ἀποφασίζουν γιά τήν ζωή τους. Πρέπει ἐπί τέλους να σεβασθοῦμε τό πολυτιμότατο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας, που χάρισε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο καί γιά τό ὁποῖο χύθηκαν καί χύνονται ποταμοί αἱμάτων.
Θά τό ἐπίτυχουμε, ἂν βάλουμε κατά μέρος τις διαφορές μας, μπροστά στον κοινό σκοπό της ειρήνης καί τῆς ἐπιβιώσεως.
Θά τό ἐπίτυχουμε, ἂν ὁ καθένας προσέξει τόν ἑαυτό του καί τόν καταστήσει μια ειρηνική και δημιουργική μονάδα στην υπηρεσία τοῦ συνόλου. Διότι ἂν μέσα του δέν ειρηνεύει καί μισεῖ καί ὑποβλέπει τόν συνάνθρωπό του, γίνεται αἰτία αναστάτωσεως, καί τότε πιά ειρήνη ἐπιθυμεῖ καί ἐπιδιώκει;

Θά τό ἐπίτυχουμε τέλος, ἂν εἰρηνεύουμε μέ τόν Θεό, ἀπό τόν ὁποῖον ὅλα τά ἀγαθά ξεκινοῦν.
Αυτό λοιπόν τό αγαθό πού τόσο διακαῶς τό ἐπιθυμοῦμε ὅλοι, τό προσφέρει ὁ Θεός σήμερα δωρεάν, σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, σέ ὅλη τή γῆ.
Ἄν ὁ κόσμος ἀκούσει τήν φωνή τοῦ οὐρανοῦ καί καταλάβει ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδελφοί, τότε ὁ πόθος τους θα γίνει πραγματικότητα και ὄντως θά ὑπάρξει « ἐπί γῆς εἰρήνη».

Χρόνια πολλά κι’ εὐλογημένα.
† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας Τ 1T 0 C

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *