Το ΟΣ∆Ε θα ορίζει ποιος σταύλος χωράει το ζωικό σου κεφάλαιο

Share Button

probataΠαράταση µέχρι τον Φεβρουάριο του 2016, δηλαδή για ένα χρόνο, πήρε η ρύθµιση για τη νοµιµοποίηση των αυθαίρετων πρόχειρων σταυλικών καταλυµάτων έως 35 τµ έναντι παραβόλου 300 ευρώ, σύµφωνα µε πληροφορίες από την ∆ΑΟΚ Αγρινίου, ενώ ο υφυπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότηση, Παναγιώτης Σγουρίδης είπε ότι προωθείται παράταση µέχρι τις 19 Σεπτεµβρίου 2015 για την αδειοδότηση και κατατίθεται νοµοσχέδιο µε απλοποίηση των διαδικασιών, πιο ελαστικούς όρους, και µειωµένο κόστους.

Η νοµιµοποίηση των αυθαίρετων είναι απαραίτητη για την προβλεπόµενη έκδοση άδειας, η οποία σύµφωνα µε τον αγροτικό συνεταιρισµό Ένωση Αγρινίου, θα πρέπει να προβλέπει τα απαραίτητα τετραγωνικά µέτρα στο στάβλο ανάλογα µε το ζωικό κεφάλαιο που δηλώνεται στο ΟΣ∆Ε, ώστε να έχει τις προδιαγραφές να στεγάζει το 100% των ζώων.

Για παράδειγµα κάθε αιγοπρόβατο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία χρειάζεται 1,2 τµ σταύλο, οπότε για τη στέγαση 200 προβάτων απαιτούνται 240 τµ. Από την άλλη κάθε αγελάδα χρειάζεται τουλάχιστον 4 τµ οπότε για τον οµαδικό σταυλισµό τους απαιτούνται 280 τµ στάβλο. Σε περίπτωση που στην αίτηση εµπεριέχεται και η παραχώρηση δασικής έκτασεις θα πρέπει να παραχωρείται έκταση που να καλύπτει τις ανάγκες των ζώων. ∆ηλαδή κάθε αιγοπρόβατο θα χρειάζεται τουλάχιστον 5 τµ και κάθε αγελάδα 12 τµ χώρους άσκησης. Για παράδειγµα 70 αγελάδες χρειάζονται τουλάχιστον 840 τµ αγροτεµάχιο από τα οποία τα 280 τµ να είναι ο στάβλος. Τα τετραγωνικά µέτρα µπορεί να αλλάζουν ανάλογα την κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Επιπλέον πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία για την αδειοδότηση του στάβλου θα πρέπει να ελεγχθεί αν το αγροτεµάχιο και συγκεκριµένα ο στάβλος απέχει τις απαραίτητες αποστάσεις σύµφωνα µε τον Ν. 4056 (πίνακας αριστερά).

Σηµειώνεται επίσης πως δεν µπορεί να συνδυαστεί η πρόχειρη κατασκευή µε τα µόνιµα κτήρια ώστε να καλυφθούν τα τετραγωνικά που µπορεί υπολείπονται, καθώς η νοµοθεσία δεν προβλέπει συνδυαστική άδεια. Αυτό σηµαίνει πως αν κάποιος έχει 100 τµ στάβλο και 30 τµ πρόχειρο θα πρέπει να βγάλει ξεχωριστή άδεια.

Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας σε πρόχειρα καταλύµατα έχουν ως εξής:
-Απλή φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας, του τίτλου ιδιοκτησίας (συµβόλαιο, µίσθωµα διάρκειας >10ετίας, χρησιδάνειο, παραχωρητήριο αναδασµού, ενοικιαστήριο από το TAXIS ή Ε9 µε Υ.∆.)
-Φωτοτυπία µητρώου κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης ΟΣ∆Ε 2014 E1 (που να φαίνονται τα ζώα)
-Φωτογραφίες της σταυλικής εγκατάστασης.
-Τοπογραφικό – διάγραµµα κάλυψης.

Χορήγηση οικοδομικής άδειας για τα μη πρόχειρα
Για την έκδοση της άδειας οικοδοµής για την αδειοδότηση µη πρόχειρων καταλυµάτων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
-Απλή φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας
-Τίτλοι ιδιοκτησίας, όπως συµβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει δικαίωµα κυριότητας ή επικαρπίας
-Απόφαση παραχώρησης, ενοικίασης, απλό ενοικιαστήριο από το TAXIS
-Φωτοτυπία µητρώου κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης-Αρχιτεκτονικά σχέδια
-Φωτογραφίες της σταβλικής εγκατάστασης.-Τοπογραφικό – διάγραµµα.

Στην περίπτωση που οι ως άνω κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής εγκατάστασης απαλλάσσονται από την υποχρέωση οικοδοµικής άδειας ή είναι αυθαίρετες:
Α. Βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας. Β. Απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Γ. ∆ήλωση αυθαιρέτου. απόφαση διατήρησης αυθαιρέτου στα πλαίσια του ν. 4178/2013.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *