Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη με ψήφιση προϋπολογισμού και άλλα 13 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

 

ΘΕΜΑ  Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2018 έως 31/12/2018 του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητές: α) Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

β) Εκπρόσωπος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

 

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

 

ΘΕΜΑ  Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2020.

-Εισηγητές: α) Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

β) Εκπρόσωπος της Δ/νσης Οικονομικών.

 

 

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ  1οΠαραλαβή εκθέσεως εκκαθαριστή επί των πεπραγμένων εκκαθάρισης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   2οΑναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2019.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ  3οΚατανομή συμπληρωματικής δόσης έτους 2019 στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.

-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ  4οΕπικαιροποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: ’Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκας”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ  5οΠαράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ηγουμενίτσας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ  6οΤροποποίηση της υπ’ αριθμ. 318/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή παράτασης της σύμβασης.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ  7οΕπί αιτημάτων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας Α.Ε. για την παραχώρηση χώρου από το Ο.Τ. 44 της 1ης Π.Ε. (Κατ’ αρχήν απόφαση).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ  8οΤροποποίηση της με αριθ. 155/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region” (Ακρωνύμιο: Inter-Connect) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3, Θεματικός Στόχος 3.1″, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016  (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ)».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ  9οΤροποποίηση της με αριθ. 157/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Re-grow City” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III στον Άξονα «Επενδυτικές Προτεραιότητες» (“Investment Priority”) και Ειδικό Στόχο (Specific Objective 1-1-3)”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016  (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ)».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10οΤροποποίηση της με αριθ. 158/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “BRIDGE” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Internal Security Fund (ISF) 2014 -2020” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016  (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ)».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11οΤροποποίηση της με αριθ. 159/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Κωδικός Πράξης MIS/ΟΠΣ 5022227)», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016  (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ)».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12οΚαθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης προέδρων, αντιπροέδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13οΑποδοχή παραίτησης Λιώνη Ελευθερίου από το διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *