Τροποποίηση Μ.Π.Ε. που αφορά το ξενοδοχειακό συγκρότημα “ΤΗΕ RΕΤRΕAT” στα Σύβοτα

Share Button

sivotaΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 7 της υπ’αριθ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/19-04-13 απόφασης (ΦΕΚ 964Β/2013) και άρθ. 6 της υπ’αριθ. οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/2014) ΚΥΑ, τους πολίτες ( κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ), να λάβουν γνώση, επί του περιεχομένου της φακέλου (εκτός διαβούλευσης), που αφορά στην τροποποίηση
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)(έργο υποκατηγορίας Α2, ομάδας 6ης, α/α 2), υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος «THE RETREAT»,, κατηγορίας 4 αστέρων, εγκατεστημένο στη θέση «ΜΠΕΛΑ
ΒΡΑΚΑ», της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας, συνολικής δυναμικότητας 314 κλινών με εξέδρα επί πασάλων και πλωτή προβλήτα, ως προς την προσθήκη πλωτής προβλήτας σε όμορο εκμισθωμένο από την εταιρεία γήπεδο.
Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΣΥΒΟΤΑ Α.Ε. – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».
Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου.
Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου(Πλατεία Πύρρου 1-Ιωάννινα, γρ. 203 ) , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *