Β. Γιόγιακας: ο ΔΕΔΔΗΕ «τιμωρεί» όσους είχαν καταθέσει τα σωστά έγγραφα χαρακτηρισμού της αγροτικής γης για φωτοβολταϊκά

Share Button

Να διατηρηθεί η προτεραιότητα των αιτήσεων σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για τους φακέλους που περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα έγγραφα χαρακτηρισμού της αγροτικής γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) πριν τεθεί σε ισχύ η σχετική ΚΥΑ ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας αναφέρει ότι οι υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ ζητούν δικαιολογητικά που προβλέπονται σε ΚΥΑ του περασμένου Ιουλίου να υποβληθούν για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, ακόμα και αν περιλαμβάνονται ήδη στον φάκελό τους, με όσους δε συμμορφώνονται να χάνουν τη σειρά προτεραιότητας για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Μη αναγνώριση από τον ΔΕΔΔΗΕ των νόμιμων εγγράφων χαρακτηρισμού αγροτικής γης που είχαν υποβληθεί για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης πριν τις 9-8-2020»

Σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/29, ΦΕΚ Β’3149/30-7-2020) προβλέπεται ότι, για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική γη, υποβάλλονται συγκεκριμένα δικαιολογητικά στα οποία αναφέρεται αν το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 3 της εν λόγω ΚΥΑ, συνυποβάλλεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα ή υποβάλλεται συμπληρωματικά για τις εκκρεμείς αιτήσεις, έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι βάσει εγκεκριμένων πολεοδομικών και χωρικών σχεδίων.

Σε εφαρμογή της παραπάνω απόφασης ο ΔΕΔΔΗΕ σε ανακοίνωσή του (7-8-2020) καλεί τους ενδιαφερόμενους με εκκρεμείς αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 9-8-2020 να καταθέσουν εντός 1 μηνός κάποιο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τον χαρακτηρισμό της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας), ακόμα και εάν αυτά είχαν κατατεθεί ήδη. Αναφέρεται δε ότι αν τα έγγραφα υποβληθούν μετά τις 9-9-2020 η αίτηση θα θεωρείται πλήρης «κατά τη χρονική σειρά υποβολής των εγγράφων». Αποτέλεσμα αυτού ήταν εκκρεμείς αιτήσεις στις οποίες το σχετικό δικαιολογητικό είχε κατατεθεί πριν τις 9-8-2020 να μη θεωρηθούν πλήρεις και – μετά την εκπνοή της μηνιαίας προθεσμίας – να χάσουν τη σειρά προτεραιότητας για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Κατ’ ουσία ο ΔΕΔΔΗΕ «τιμωρεί» αναίτια όσους ενδιαφερόμενους είχαν καταθέσει τα σωστά  αποδεικτικά έγγραφα για τον χαρακτηρισμό της αγροτικής γης πριν τεθεί σε ισχύ η ΚΥΑ.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Αν και σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί προς τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου ο διαχειριστής να αποδώσει στις εκκρεμείς αιτήσεις προ της 9-8-2020 που περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα έγγραφα για τον χαρακτηρισμό της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) τη σειρά προτεραιότητας για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που είχαν την 9η Σεπτεμβρίου 2020.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *