Βασίλης Γιόγιακας: καμία ιδιωτικοποίηση της παροχής νερού, καλύτερος ο έλεγχος από την ανεξάρτητη Αρχή

Share Button

lakisΗ μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη νέα Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων έχει σκοπό τον καλύτερο έλεγχο της διαχείρισης του νερού που σήμερα παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, παρά το ότι σχετίζεται με τη δημόσια υγεία, τη δημόσια οικονομία και τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου. Αυτό σημείωσε ο Βασίλης Γιόγιακας στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για πρόθεση της Κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει τις υπηρεσίες παροχής ύδατος, τόνισε πως είναι ξεκάθαρο στο νομοσχέδιο ότι δεν μεταφέρονται στη νέα Αρχή αρμοδιότητες σχετικά με την πολιτική για το νερό – που παραμένει στην Κυβέρνηση και τα αρμόδια όργανα, – πως η Αρχή είναι κατάλληλη για να ελέγχει αν μια κοινωφελής υπηρεσία παρέχεται σωστά καθώς και ότι οι πάροχοι των υπηρεσιών ύδατος δεν είναι ιδιώτες.

«Τα προβλήματα που επιχειρείται να αντιμετωπιστούν με αυτές τις ελεγκτικές, εποπτικές, γνωμοδοτικές αρμοδιότητες που δίνονται στην Αρχή είναι γνωστά. Δεν παρακολουθείται σε όλη τη χώρα η ποιότητα του πόσιμου νερού… Υπάρχει σοβαρό θέμα με την απώλεια πόσιμου αλλά και αρδευτικού νερού. Οι κανόνες με τους οποίους κοστολογείται και τιμολογείται το νερό δεν εφαρμόζονται ούτε σωστά, ούτε απ’ όλους. Δεν γίνεται σωστός έλεγχος και λογοδοσία στην οικονομική διαχείριση των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ύδατος. Κοινωφελείς υπηρεσίες, που στηρίζονται σε χρήματα των δημοτών, σε χρήματα των καταναλωτών και των φορολογουμένων», ανέφερε ο βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας!

Κύριοι Υπουργοί,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κανονικά δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη ότι ακόμα και σήμερα σε αυτή την αίθουσα, λέγεται ότι η Κυβέρνηση σκέφτεται να ιδιωτικοποιήσει το νερό, δηλαδή την παροχή των υπηρεσιών ύδατος.

Εκλογές έρχονται και, αφού πιστεύουν ότι ο προεκλογικός «ο μύλος, όλα τα αλέθει», κάποιοι βάλθηκαν να ανακαλύψουν κάποια κρυμμένη πρόθεση ιδιωτικοποίησης…

Δυστυχώς γι’ αυτούς και ευτυχώς για όλους τους υπόλοιπους, ιδιωτικοποίηση δεν υπάρχει.

Κόντρα, λοιπόν, στη σύγχυση, την παραπληροφόρηση και την παραπλάνηση, οφείλουμε να βάλουμε τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις.

Δίνονται λοιπόν κάποιες νέες αρμοδιότητες στην Αρχή, σε ό,τι αφορά την παροχή των υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων.

Τι είδους αρμοδιότητες είναι αυτές;

Έχουν να κάνουν με τον έλεγχο, με την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Οι πολιτικές για διαχείριση και την προστασία των υδάτινων πόρων, η υδατική πολιτική, παραμένουν στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και στα αρμόδια όργανα.

Όπως παραμένουν σε αυτούς οι αποφάσεις για το πώς κοστολογείται και τιμολογείται η ύδρευση και η αποχέτευση.

Η νέα Αρχή ελέγχει εάν αυτές οι αποφάσεις εφαρμόζονται σωστά και, αν όχι, κάνει συστάσεις ή ζητά ακόμη και διόρθωση των τιμολογήσεων.

Μπορεί η Αρχή να έχει αρμοδιότητες σε υπηρεσίες όπου δεν υπάρχουν ανταγωνιστικές δραστηριότητες, όπως οι υπηρεσίες παροχής νερού, που είναι κοινωφελείς;

Μπορεί, και αυτό γίνεται ήδη σε άλλα μονοπώλια, στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου που διαχειρίζονται ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΣΦΑ.

Άλλωστε η Αρχή έχει και τη δομή, και την τεχνογνωσία, και την εμπειρία στην άσκηση ελεγκτικού έργου.

Και μπορεί να το κάνει συνολικά, σε οργανισμούς και φορείς, που σήμερα η σχετικές ευθύνες είναι κατακερματισμένες σε συναρμόδια Υπουργεία.

Σε ποιους συγκεκριμένα, λοιπόν, ασκεί η Αρχή τις εποπτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητές της;

Και εδώ ο νομοθέτης είναι ξεκάθαρος:

Είναι οι δημόσιοι και δημοτικοί φορείς, είναι οι ανώνυμες εταιρείες που το μετοχικό τους κεφάλαιο ανήκει άμεσα και κατά απόλυτη πλειοψηφία στο ελληνικό Δημόσιο και οι θυγατρικές τους, είναι τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και οι άλλοι φορείς του Δημοσίου που παρέχουν υπηρεσίες ύδατος.

Τα προβλήματα που επιχειρείται να αντιμετωπιστούν με αυτές τις ελεγκτικές, εποπτικές, γνωμοδοτικές αρμοδιότητες που δίνονται στην Αρχή είναι γνωστά.

Δεν παρακολουθείται σε όλη τη χώρα η ποιότητα του πόσιμου νερού, με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Υπάρχει σοβαρό θέμα με την απώλεια πόσιμου αλλά και αρδευτικού νερού.

Οι κανόνες με τους οποίους κοστολογείται και τιμολογείται το νερό δεν εφαρμόζονται ούτε σωστά, ούτε απ’ όλους.

Δεν γίνεται σωστός έλεγχος και λογοδοσία στην οικονομική διαχείριση των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ύδατος.

Κοινωφελείς υπηρεσίες, που στηρίζονται σε χρήματα των δημοτών, σε χρήματα των καταναλωτών και των φορολογουμένων.

Επομένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο στο νομοσχέδιο ότι:

Ένα, δεν μεταφέρονται αρμοδιότητες σε σχέση με την πολιτική για το νερό,

Δύο, ότι μια τέτοια Αρχή είναι κατάλληλη για να ελέγχει αν μια κοινωφελής υπηρεσία παρέχεται σωστά, και

Τρία, ότι οι πάροχοι των υπηρεσιών ύδατος δεν είναι ιδιώτες.

Ό,τι γίνεται, γίνεται γιατί τόσο η διαχείριση του νερού όσο και των απορριμμάτων δεν ελέγχεται σωστά, δεν ελέγχεται συνολικά, παρά το ότι πρόκειται για υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, τη δημόσια οικονομία και τη διαφύλαξη του φυσικού μας πλούτου.

Σε κάθε περίπτωση, καλωσορίζουμε τις βελτιώσεις που προτείνει ο κύριος Υπουργός προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στη βελτίωση της λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Και επισημαίνω με τη σειρά μου ότι η νέα Αρχή χρειάζεται να αναδιοργανωθεί και ενισχυθεί το συντομότερο δυνατό με το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες της αρμοδιότητες.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο σεβασμός στον χρόνο δεν επιτρέπει παρά μια τηλεγραφική αναφορά σε μερικές μόνο από τις άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου.

Θα σταθώ στους δύο νέους τύπους των ενεργειακών κοινοτήτων με τις οποίες δίνεται δυνατότητα συμμετοχής σε μικρότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά και η δυνατότητα των ΟΤΑ που συμμετέχουν σε τέτοιες κοινότητες να στηρίζουν ευάλωτους συμπολίτες μας.

Θετικές για τη συμμετοχή περισσότερων ωφελούμενων είναι οι ρυθμίσεις για την αυτοκατανάλωση και τη συλλογική αυτοκατανάλωση, από τις οποίες αξίζει να αναφερθούμε στο δικαίωμα αυτοκατανάλωσης που δίνεται για πρώτη φορά στους ενοικιαστές.

Έχουμε επίσης ρυθμίσεις που λύνουν προβλήματα για χιλιάδες επενδυτές σταθμών ΑΠΕ, είτε αφορούν την αδειοδότηση, είτε τη βιωσιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των έργων τους.

Να αναφέρω ενδεικτικά, την κατάργηση του ορίου του 20% στην πώληση του πλεονάσματος ενέργειας από αυτοπαραγωγή, τη ρύθμιση της τιμής αποζημίωσης σε κατ’ επάγγελμα αγρότες που κατέχουν φωτοβολταϊκά και τις παρατάσεις για την υπογραφή συμβάσεων ενίσχυσης για φωτοβολταϊκά και υλικά.

Αξίζει να σταθούμε επίσης στην αύξηση της ισχύος στα 100 Κιλοβάτ για φωτοβολταϊκά net metering από δημόσια προνοιακά, φιλανθρωπικά, εκκλησιαστικά ιδρύματα και από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να καλυφθούν ανάγκες παιδικών σταθμών, σχολείων, κέντρων υγείας και νοσοκομείων και αθλητικών κέντρων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κλείνοντας να πω ότι και με αυτό το νομοσχέδιο γίνεται μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν διάφορα θέματα, άλλα πιο επείγοντα και άλλα που μαζεύτηκαν μέσα στα χρόνια.

Ασφαλώς κάθε ρύθμιση, κάθε νομοθέτημα είναι και πρέπει να είναι κάτω από τον φακό της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και της διόρθωσης, εφ’ όσον χρειάζεται.

Τουλάχιστον εμείς, επιλέγουμε την πράξητολμάμε να δοκιμάζουμε λύσεις, αναζητάμε το εφικτό, ακόμα και εάν δεν είναι το ιδανικό.

Κλείνω με ένα τελευταίο ερώτημα προς τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ:

αν ήταν πράγματι αλήθεια, και όχι ψέμα, αυτό που εσείς και οι φίλοι σας ονομάζετε ιδιωτικοποίηση του νερού, δεν θα ήταν παράδοξο που δεν το καταψηφίζετε στη Βουλή;

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *