Ξεκινάει τη Δευτέρα η διαδικασία υποβολής προτάσεων σε διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδας – Βουλγαρίας

Share Button

interregΤη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 ξεκινάει η διαδικασία υποβολής προτάσεων η οποία σχετίζεται με την 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020. Η 2η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 35,2 εκατομμύρια ευρώ και αφορά τους άξονες προτεραιότητας 2 και 4 του Προγράμματος.

Άξονας Προτεραιότητας 2: Βιώσιμη και Κλιματικά Προσαρμόσιμη Διασυνοριακή Περιοχή

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός στην Πρόσκληση: 19.500.000,00€

Επενδυτική Προτεραιότητα 6.c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ενδεικτικές δράσεις:

 Δράσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

 Προστασία πολιτιστικών στοιχείων της διασυνοριακής περιοχής.

 Εφαρμογή τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6.d: Προστασία και αναδόμηση της βιοποικιλότητας

Ενδεικτικές δράσεις:

 Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών για τη βιώσιμη διαχείριση πόρων, την ανάπτυξη «πράσινων υποδομών» και την προστασία της βιοποικιλότητας.

 Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών στην αντιμετώπιση της διαχείρισης εδάφους με σκοπό τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας.

 Σχεδιασμός μοντέλων διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνων για τις διασυνοριακές προστατευόμενες περιοχές.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6.f: Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος

Ενδεικτικές δράσεις:

 Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών για τη διαχείριση υδάτων.

 Διασυνοριακές συνεργασίες οικο-καινοτομίας και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Συνεργασίες Καινοτομίας στη διαχείριση υδάτων.

 Πιλοτικές εφαρμογές, προώθηση καινοτόμων μεθόδων και ανάπτυξη νέων στη διαχείριση υδάτων.

Άξονας Προτεραιότητας 4: Διασυνοριακή Περιοχή Χωρίς Κοινωνικούς Αποκλεισμούς

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός στην Πρόσκληση: 15.700.000,00€

Επενδυτική Προτεραιότητα 9.a: Επένδυση στην υγεία και στις κοινωνικές υποδομές

Ενδεικτικές δράσεις

 Κέντρα υποστήριξης για κινδύνους υγείας, σπάνιες νόσους, δωρεά οργάνων κ.α. και ανάπτυξη κοινών διασυνοριακών σχεδίων και αρχών για την ανταλλαγή ανθρωπίνων πόρων και πληροφοριών.

 Ανακαίνιση και εξοπλισμός υπαρχουσών και καινούριων πρωτοβάθμιων δομών υγείας στη διασυνοριακή περιοχή.

 Ανάπτυξη υπηρεσιών διασυνοριακών κινητών μονάδων, τηλε-ιατρικής και άλλων μεθόδων παροχής ιατρικών υπηρεσιών με πυρήνα την τεχνολογία.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9.c: Παροχή υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις

Ενδεικτικές δράσεις

 Υποστήριξη για την δημιουργία και ανάπτυξη κοινωνικών εταιριών που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις, οι οποίες προωθούν τις αγορές εργασίας της διασυνοριακής περιοχής και που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες σε όλη τη διασυνοριακή περιοχή.

 Υποστήριξη κοινωνικής δικαιοπαροχής (franchising), που αφορά στη μεταφορά του επιχειρηματικού μοντέλου κοινωνικής εταιρίας από τη μια μεριά του συνόρου στην άλλη.

Οι προτάσεις, που θα πρέπει να υποβληθούν αυστηρά μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει το αναλυτικό κείμενο της 2ης Πρόσκλησης, θα πρέπει επίσης:

Να είναι ξεκάθαρες και να σχετίζονται τόσο με τους άξονες προτεραιότητας 2 και 4 όσο και με τις επιμέρους επενδυτικές προτεραιότητες και τους ειδικού στόχους του κάθε άξονα του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020.
Να αφορούν την επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος.
Να ολοκληρώνονται μέσα σε μια χρονική περίοδο 24 μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου.
Να υποβάλλονται μόνο ΑΓΓΛΙΚΑ. Αυτό ισχύει και για τα συνοδευτικά έγγραφα.
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι εξής φορείς:

Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές).
Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ).
Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο.
Πληροφορίες για τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, τον τρόπο υποβολής της πρότασης καθώς επίσης και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.greece-bulgaria.eu και συγκεκριμένα στην ενότητα 2014-2020.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 το διασυνοριακό Πρόγραμμα για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία για την περίοδο 2014-2020. Το Πρόγραμμα καλύπτει 11 ελληνικές και βουλγαρικές περιφέρειες. Όραμα και προτεραιότητα του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 είναι να μετατρέψει τη διασυνοριακή περιοχή σε μια ανταγωνιστική, καινοτόμο, βιώσιμη, κλιματικά προσαρμόσιμη καλύτερα διασυνδεδεμένη περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 129.695.572,00 ευρώ εκ των οποίων τα 110.241.234 ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα 19.454.338 ευρώ από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

ΠΗΓΗ: www.aftodioikisi.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *